Październik 02, 2023

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa O/Szczecin zaprasza do udziału w czterodniowym szkoleniu przygotowującym do egzaminu na uprawnienia budowlane.  

 

Termin kursu:  21, 22, 23, 24 październik 2023 r. (sobota - wtorek, łącznie 4 dni).

 Koszt szkolenia wynosi:  900 zł + 23% VAT (1107 zł)

Cena obejmuje koszty organizacyjne, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe z poczęstunkiem.  

 

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Oddziału PZITB przy al. Wojska Polskiego 99w Szczecinie (willa na rogu al. Wojska Polskiego i ul. Królowej Korony Polskiej)

 

Zgłoszenia prosimy kierować do biura PZITB (e-mailem lub osobiście - w godzinach pracy biura 8:00 – 14:00).  

Karta zgłoszenia dostępna na stronie

www.pzitb-szczecin.pl

PZITB O/Szczecin

al. Wojska Polskiego 99 | 70-483 Szczecin

tel.: +48 91 423 33 52

biuro@pzitb-szczecin.pl

Z A P R A S Z A M Y !!!

 

Dokumenty i pliki do pobrania