Izba

Sprawy członkowskie


Informacja o składkach członkowskich

Szanowni Państwo,
Informujemy, że składki członkowskie w roku 2023 r. wyglądają następująco:

Zachodniopomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

 • roczna składka członkowska płatna za 12 miesięcy - 468 zł lub półroczna składka członkowska płatna za 6 miesięcy – 234 zł

Polska Izba Inżynierów Budownictwa 

 • roczna składka członkowska Krajowej Rady – 96 zł oraz roczna składka na ubezpieczenie OC - 75 zł płatne jednorazowo łącznie za 12 miesięcy - 171 zł

W związku ze zmianą wysokości składek członkowskich uprzejmie informujemy, że opłaty za miesiące do końca grudnia 2022 roku powinny być wnoszone w kwotach: 

 • składka na okręgową izbę 29 zł/miesiąc
 • składka na krajową izbę 6 zł/miesiąc

natomiast od 1 stycznia 2023 roku składki członkowskie wynoszą:

 • na okręgową izbę 39 zł/miesiąc
 • na krajową izbę wynosi 8 zł/miesiąc

Informujemy, że każdy członek Izby posiada dwa indywidualne numery kont do wpłat składek na okręgową izbę oraz na krajową izbę, dlatego też prosimy o niedokonywanie opłat za kilka osób na jedno indywidualne konto.

Numery kont bankowych znaleźć można po zalogowaniu się do portalu https://portal.piib.org.pl/  ,

oraz na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl w zakładce "Dla członków" został uruchomiony serwis "Lista członków" umożliwiający wydruk spersonalizowanych blankietów opłat na rzecz Izby oraz ubezpieczenia OC.

W kwestii ewentualnych zapytań, prosimy o kontakt pod nr telefonu:
91 462 44 40 wew. 31 

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Inżynierów Budownictwa

Informacje dotyczące ubezpieczenia Inżynierów Budownictwa takie jak:

 • obowiązkowe ubezpieczenie OC
 • dodatkowe, nadwyżkowe ubezpieczenie OC inżynierów budownictwa, stanowiącego dodatkowy limit ubezpieczenia
 • obowiązkowego ubezpieczenia OC architektów, będącymi członkami PIIB
 • obowiązkowego ubezpieczenia OC z tytułu sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej 
  znajdziecie Państwo na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa pod adresem: https://www.piib.org.pl/ubezpieczenia

Na stronie znajdują się również szczegółowe informacje na temat zgłoszenia i likwidacji szkody z ubezpieczenia OC, polisy ubezpieczenia OC od roku 2003 oraz kontakt do ubezpieczyciela.

Zaświadczenia w formie elektronicznej

Zachodniopomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 04/PR/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. zaprzestaje wydawania zaświadczeń w formie papierowej.

Zaświadczenia można generować z konta osobistego członka z Portalu PIIB pod adresem https://portal.piib.org.pl/
Zaświadczenia będą wysyłane przez Biuro tylko członkom Izby, którzy zgłoszą jednorazową prośbę telefonicznie bądź mailowo. 

Dokumenty i pliki do pobrania