Organy

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej


 

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej - OROZ
Dane kontaktowe do Kancelarii OROZ

miejsce:                                         

godziny otwarcia Kancelarii:  

telefon:

e-mail:

pokój nr 8, parter

pn-pt 08.00 – 16.00

91 462 44 40 wew. 28

rzecznik@zoiib.pl

data miejsce imię i nazwiskogodziny
pierwszy poniedziałek miesiąca

Biuro Terenowe ZOIIB w Koszalinie

ul. Szczecińska 8 - 10 

75-135 Koszalin 

 pokój nr 14 B - I piętro

Paweł Paduch14.00-15.00
trzeci piątek każdego miesiąca dyżur telefonicznyErnest Kłosowski 13.00-14.00 
pierwszy czwartek każdego miesiąca

Siedziba ZOIIB

Szczecin

ul. Energetyków 9

pokój nr 8, parter

 

Wiesław Szarkowski14.00-15.00
drugi poniedziałek każdego miesiącaPiotr Różański14.00-15.00
trzeci czwartek każdego miesiącaBartosz Naworski14.00-15.00
czwarty poniedziałek każdego miesiącaAndrzej Haas14.00-15.00
druga środa każdego miesiąca Andrzej Bayer 12.00-13.00 
czwarty piątek każdego miesiąca Joanna Gądek 7.30-8.30
trzeci wtorek każdego miesiąca Daniel Kisała 10.00-11.00
Dyżur Koordynatora:

wtorki    12.00 – 14.00

czwartki 12.00 – 14.00

Informacje o organie

 

OROZ działa na podstawie art. 26 ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa i do jego zadań należy:

1. prowadzenie postępowań wyjaśniających oraz sprawowanie funkcji oskarżyciela w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej członków okręgowej izby;

2. składanie odwołań od orzeczeń okręgowego sądu dyscyplinarnego do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, a od orzeczeń Krajowego Sądu Dyscyplinarnego – odwołań do właściwego sądu apelacyjnego w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej albo skarg do sądu administracyjnego w zakresie odpowiedzialności zawodowej członków okręgowej izby;

3. składanie okręgowemu zjazdowi izby i Krajowemu Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej rocznych i kadencyjnych sprawozdań ze swojej działalności.

 

Rzecznik Koordynator

Wiesław Szarkowski

Daniel Kisała

Andrzej Haas

Bartosz Naworski

Paweł Paduch

Ernest Kłosowski

Piotr Różański

Dokumenty i pliki do pobrania