Organy

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej


 

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej - OROZ

Dane kontaktowe do Kancelarii OROZ

miejsce:                                         

godziny otwarcia Kancelarii:  

telefon:

e-mail:

pokój nr 8, parter

pn-pt 08.00 – 16.00

91 462 44 40 wew. 28

rzecznik@zoiib.pl

data 

miejsce 

imię i nazwisko

godziny

pierwszy poniedziałek miesiąca

Biuro Terenowe ZOIIB w Koszalinie

ul. Szczecińska 8 - 10 

75-135 Koszalin 

 pokój nr 14 B - I piętro

Paweł Paduch

14.00-15.00

pierwszy poniedziałek miesiąca

Siedziba ZOIIB

Szczecin

ul. Energetyków 9

pokój nr 8, parter

 

Michał Radliński

14.00-15.00

pierwszy czwartek miesiąca

Wiesław Szarkowski

14.00-15.00

drugi poniedziałek miesiąca

Piotr Różański

14.00-15.00

drugi czwartek miesiąca

Robert Wyrostkiewicz

14.00-15.00

trzeci poniedziałek miesiąca

Jan Berbeś

14.00-15.00

trzeci czwartek miesiąca

Bartosz Naworski

14.00-15.00

czwarty poniedziałek miesiąca

Andrzej Haas

14.00-15.00

Dyżur Koordynatora:

wtorki    13.00 – 15.00

czwartki 13.00 – 15.00

Informacje o organie

 

OROZ działa na podstawie art. 26 ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa i do jego zadań należy:

1. prowadzenie postępowań wyjaśniających oraz sprawowanie funkcji oskarżyciela w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej członków okręgowej izby;

2. składanie odwołań od orzeczeń okręgowego sądu dyscyplinarnego do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, a od orzeczeń Krajowego Sądu Dyscyplinarnego – odwołań do właściwego sądu apelacyjnego w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej albo skarg do sądu administracyjnego w zakresie odpowiedzialności zawodowej członków okręgowej izby;

3. składanie okręgowemu zjazdowi izby i Krajowemu Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej rocznych i kadencyjnych sprawozdań ze swojej działalności.

 

Rzecznik Koordynator

Wiesław Szarkowski

Jan Berbeś

Andrzej Haas

Bartosz Naworski

Paweł Paduch

Michał Radliński

Piotr Różański

Robert Wyrostkiewicz

Dokumenty i pliki do pobrania