Izba

Oferty pracy


Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi ogłoszeniami o możliwości zatrudnienia.
Osoby zainteresowane zamieszczeniem ogłoszenia, prosimy o kontakt telefoniczny: 91 462 44 40 wew. 21 lub przesłanie treści na adres e-mail: biuro@zoiib.pl

Zachodniopomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń.

Lista ogłoszeń o pracę

Główny Specjalista w Dziale ds. Inwestycji i Remontów

OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 122/22

Agencja Mienia Wojskowego
ogłasza nabór na stanowisko
Główny Specjalista (uprawnienia budowlane)
w Dziale ds. Inwestycji i Remontów
Oddział Regionalny AMW w Szczecinie

Oferujemy:

 • ruchomy czas pracy: start od 7.00 do 9.00,
 • stabilne zatrudnienie – umowa o pracę,
 • możliwość udziału w kursach i szkoleniach, w tym dofinansowanie do studiów,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. karty przedpłacone na święta, dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskoprocentowe pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie karty sportowej, wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej),
 • zniżki w ośrodkach wypoczynkowych spółki AMW REWITA (m.in. Sopot, Jurata, Zakopane, Solina) i ofercie hotelowej Polskiego Holdingu Hotelowego,
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie.

Główne obowiązki:

 • wykonywanie zadań z zakresu zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych żołnierzy zawodowych, poprzez realizację inwestycji mieszkaniowych,
 • pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi, kontrola przebiegu realizacji inwestycji a także rozliczanie wykonywanych robót budowlanych,
 • weryfikacja dokumentacji projektowej oraz sporządzenie i sprawdzanie kosztorysów inwestorskich,
 • udział w komisjach powołanych do oceny stanu technicznego budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz w komisjach przekazujących lub zdających lokale mieszkalne wynajmowane od osób trzecich, bądź będących w dyspozycji,
 • przygotowywanie dokumentów do prowadzonych postępowań o udzielnie zamówienia publicznego, w szczególności opisu przedmiotu zamówienia, kalkulacji, kryteriów oceny oraz udział w przygotowywaniu umowy zgodnie z ustawą Pzp,
 • sporządzanie obowiązujących sprawozdań, projektów planów, meldunków, analiz oraz pism wynikających z zakresu zadań.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • min. 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym min. 3 lata w obszarze realizacji zadań zbliżonych do wymienionych w głównych obowiązkach,
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej LUB uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
 • znajomość ustawy o: Agencji Mienia Wojskowego, zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP, Prawo budowlane, Prawo energetyczne oraz Prawo zamówień publicznych,
 • praktyczna znajomość zagadnień związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych,
 • umiejętność prowadzenia rozmów z kontrahentami i stronami procesu inwestycyjnego oraz redagowania korespondencji urzędowej,
 • znajomość programu kosztorysowego oraz umiejętność kosztorysowania robót budowlanych,
 • biegła znajomość pakietu MS Office,
 • dyspozycyjność, rzetelność i zaangażowanie.

Wymagania dodatkowe:

 • przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
 • prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane uprawnienia,
 • podpisane oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór poniżej dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres),
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór poniżej dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres).

Termin składania dokumentów: 19 sierpnia 2022 r.

Miejsce składania dokumentów:

Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa
z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr 122/22”

lub wyślij aplikację poprzez kwestionariusz online: kliknij tutaj

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=a1dac73232284867b2223a4d8d8800c3

 

Metody i techniki naboru:

 • weryfikacja formalna dokumentów,
 • sprawdzian wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje:

 • oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane - decyduje data wpływu,
 • kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania telefonicznie lub drogą mailową,
 • po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/ 314 98 13 lub 22/ 314 99 46.
Ogłoszenie Kierownik Robót Budowlanych

KIEROWNIK ROBÓT BUDOWLANYCH

MIEJSCE PRACY: SZCZECIN (Zaleskie Łęgi)

Zajmujemy się budową, eksploatacją i serwisem instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych niskiego napięcia oraz automatyki przemysłowej. Prowadzimy budowy instalacji elektrycznych, linii kablowych, stacji transformatorowych na terenie całej Polski. Nasze działania charakteryzuje szybkość, profesjonalizm przy zachowaniu dobrej atmosfery w zespołach będących kluczem do skutecznego działania. Jesteśmy wykonawcą działającym na terenie całej Polski w branży elektroenergetyki kolejowej niskiego napięcia. 

W związku z rozpoczęciem budowy szukamy osoby na stanowisko: Kierownik robót budowlanych.

Twój zakres obowiązków:

 • monitorowanie terminów dostaw urządzeń i materiałów oraz kontrola pod względem zgodności z harmonogramem dostaw,
 • rozliczanie podwykonawców i sił własnych,
 • nadzór i bieżąca kontrola budżetu projektu,
 • przygotowanie raportów miesięcznych,
 • weryfikacja dokumentacji projektowych,
 • uczestnictwo w naradach koordynacyjnych,
 • nadzór nad prawidłowością wykonywanych robót.

Nasze wymagania:

 • wykształcenie branżowe,
 • uprawnienia do wykonywania robót konstrukcyjnych,
 • min. 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • umiejętność analizy i weryfikacji dokumentacji projektowej,
 • znajomość branży budowlanej,
 • dobra znajomość pakietu MS Office,
 • mile widziana znajomość programu AutoCAD,
 • zdolności analitycznego myślenia,
 • odpowiedzialność i samodzielność w działaniu, dobra organizacja pracy.

To oferujemy:

 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • stabilne zatrudnienie,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • przyjazną i swobodną atmosferę oraz pracę w zgranym zespole,
 • możliwość rozwoju.

CV prosimy wysyłać na adres: rekrutacja@electric.waw.pl

Kierownik robót, w Szczecinie SADIKOGLU HOLDING

SADIKOGLU HOLDING A.S. poszukuje osobę na stanowisko kierownika robót, w Szczecinie:

Podstawowe informacje:

 • Preferowane doświadczenie: na podstawie uprawnień - uprawnienia budowlane do kierowania robotami - w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń.
 • Forma zatrudnienia: do uzgodnienia
 • Nadgodziny: Sporadycznie, do ustalenia
 • Wymiar czasu pracy: elastyczny harmonogram czasu pracy – do uzgodnienia
 • Preferowana dyspozycja: niedziele
 • Proponowane wynagrodzenie: 500 złotych za dzień


Zainteresowane osoby zapraszam do kontaktu w celu omówienia szczegółów współpracy.
Ediz Daniel Erkoşar
Asystent Wykonawczy

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie zatrudni: INSPEKTORÓW NADZORU

INSPEKTORÓW NADZORU

1. Inspektora nadzoru robót budowlanych

2. Inspektora nadzoru robót sanitarnych

Zakres obowiązków:

 • nadzór nad robotami  remontowymi wykonywanymi przez podmioty zewnętrzne,
 • dokonywanie odbiorów, dokumentowanie i rozliczanie robót,
 • kontrola i weryfikacja protokołów odbioru pod katem zgodności z umową,
 • przygotowywanie specyfikacji warunków zamówienia do przetargów na roboty remontowe ogłaszane przez Spółdzielnię.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe lub średnie techniczne,
 • staż pracy min. 5 lat,
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami danej branży,
 • biegła obsługa komputera i programów typu Microsoft Word, Excel, Norma.

Oferujemy:

 • atrakcyjne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • możliwość pozyskania doświadczenia oraz rozwoju zawodowego,
 • wymiar czasu pracy  – 1 etat dla każdej branży.

Pisemne oferty (CV, list motywacyjny) prosimy składać do  dnia  31.03.2024  r. w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz”

w Szczecinie przy ul. 9 Maja 17 (sekretariat  – pokój 2 09 ) lub na adres e - mail: spoldzielnia@smkolejarz.szczecin.pl  

 

Dokumenty i pliki do pobrania