Szanowni Państwo,  

Z dużą przyjemnością zapraszamy wszystkich zainteresowanych wraz z osobami towarzyszącymi na uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych, uzyskanych w wiosennej sesji egzaminacyjnej 2023 roku. Spotkanie odbędzie się  

o godzinie 12:00 w dniu 6 lipca 2023 roku (czwartek)  w budynku  
Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
al. Piastów 50a (sala 302)

 

/media/1440//20221205_121136_243922.jpeg
Wnioski o nadanie uprawnień budowlanych w sesji jesiennej 2/2023
przyjmowane będą  w terminie
od dnia 18 lipca do dnia 3 sierpnia  2023 r. (włącznie) w biurze Okręgowej
Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa w Szczecinie,
przy ul. Energetyków 9 - pokój 201 lub 206 (II. p):
w godzinach funkcjonowania biura

oraz za pośrednictwem poczty polskiej lub firm kurierskich na adres:

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna

Zachodniopomorska Okręgowa

Izba Inżynierów Budownictwa

ul. Energetyków 9

70-656 Szczecin

Prosimy pamiętać o:

a) Składaniu oryginałów wszystkich dokumentów, bądź kopii poświadczonych za zgodność z

oryginałem przez notariusza (m.in. dyplom potwierdzający wykształcenie, suplement,

uprawnienia potwierdzającego praktykę zawodową itp.

b) Złożeniu podpisu na swoich dyplomach potwierdzających wykształcenie.

c) Złożeniu także dyplomu i suplementu inżyniera jeżeli praktyka była rozpoczęta   przed

uzyskaniem tytułu mgr inż.

d) Osoby, które nie otrzymywały suplementu do dyplomu powinny zwrócić się do uczelni o

wydanie wypisu z przebiegu toku studiów.

e) Zgodnie z przygotowanym na naszej stronie internetowej załącznikiem nr. 7, prosimy o

występowanie  do odpowiednich  izb o potwierdzenie  Uprawnień osoby Nadzorującej

praktykę zawodową.

WNIOSKI O PONOWNE WYZNACZENIE TERMINU EGZAMINU (dotyczy osób, które

nie zdały egzaminu pisemnego/ ustnego lub przeszły pozytywnie proces kwalifikacji, a nie

podeszły do egzaminu) wraz z formularzem osobowym w wersji papierowej należy złożyć

osobiście   w   Biurze   ZOIIB   lub   przesłać   pocztą   w   powyższym   terminie   przyjmowania

wniosków.

Rejestracja elektroniczna kandydatów na Portalu PIIB zostanie uruchomiona 10 lipca 2023 r.

Dokumenty i pliki do pobrania