KOMUNIKAT W SPRAWIE EGZAMINU NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE w XLIII sesji egzaminacyjnej 1/2024

EGZAMIN NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE – SESJA XLIII

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa informuje, że:

24 maja 2024 r. odbędzie się egzamin testowy na uprawnienia budowlane

godz. 10:00 – specjalność konstukcyjno-budowlana

• godz. 13:00 – pozostałe specjalności

na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego przy al. Piastów 50a w Szczecinie

Przypominamy, że

Na egzamin pisemny i ustny należy zgłosić się bezwzględnie z dowodem tożsamości

Egzaminy ustne odbywać się będą według harmonogramu.

Na egzamin pisemny nie można wnosić ani korzystać z żadnych materiałów pomocniczych.

Na egzaminie ustnym, podczas przygotowywania się do odpowiedzi, można posługiwać się własnymi tekstami aktów prawnych, Polskimi Normami, w tym Eurokodami w postaci papierowej.

 

 

 

 

 

/media/1440/news/20240320_112802_225067.JPG

Dokumenty i pliki do pobrania