Okręgowa   Komisja   Kwalifikacyjna   Zachodniopomorskiej   Okręgowej   Izby   Inżynierów

Budownictwa informuje, że:

Egzamin pisemny (testowy) w sesji jesiennej 2024 r. na uprawnienia budowlane odbędzie się w dniu 22 listopada 2024 r.

Terminy oraz godziny egzaminów ustnych zostaną podane indywidualnie w zawiadomieniu  o egzaminie.

osoby zamieszkałe na terenie województwa zachodniopomorskiego mogą składać:

 • nowe wnioski  o nadanie uprawnień budowlanych w sesji Nr 2/2024 oraz wnioski  o wyznaczenie terminu egzaminu  w dniach 15 lipca do 9 sierpnia 2024r.

Wnioski należy przekazywać:

 • drogą pocztową na adres siedziby Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa ul. Energetyków 9 , 70-656 Szczecin
 • lub osobiście w biurze Izby w Szczecinie po wcześniejszej obowiązkowej rejestracji kandydatów i ustaleniu terminu na Portalu PIIB  

INFORMACJA O LOGOWANIU DO PORTALU PIIB

Osoby korzystające po raz pierwszy powinny założyć konto poprzez opcję REJESTRUJ, prosimy pamiętać   o   wyborze   właściwej   Izby   (wybór   terminów   w   ZOIIB   jest   możliwy   w   okresie   od 15 lipca do 9 sierpnia 2024r.

Ubiegający się o uprawnienia będący członkami Izby logują się na swoim koncie w portalu PIIB>https://portal.piib.org.pl/login

Wpisane przez Państwa dane będą występowały w postępowaniu kwalifikacyjnym, egzaminacyjnym i decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych, dlatego prosimy wpisywać je ze szczególną dokładnością.

Login   i   hasło   uzyskane   podczas   zarejestrowania   będą   przydatne   podczas   postępowania kwalifikacyjnego, do kontroli jego przebiegu, uzyskania informacji o wyniku egzaminu itd.

Osoby, które dokonały już rejestracji (dotyczy to również poprzednich sesji egzaminacyjnych) prosimy o logowanie   się   do   Portalu   PIIB ,   a   następnie   przejście   do   zakładki   “Kwalifikacje   na   uprawnienia budowlane”.

Kolejnym krokiem jest wybór rodzaju wniosku i podanie niezbędnych informacji:  – Umów spotkanie w OKK  – nowe dokumenty do kwalifikacji lub  – Złóż wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu  (dla osób zakwalifikowanych w poprzednich sesjach, które nie zgłosiły się na egzamin lub uzyskały wynik negatywny).

Proszę wypełnić wszystkie pola (również te nieobowiązkowe), a następnie wybrać dowolny termin w systemie na potrzeby rejestracji w Portalu.  

Dodatkowo informujemy:

że Polska Izba Inżynierów Budownictwa w trosce o jakość przygotowania kandydatów do egzaminu pisemnego   na   uprawnienia   budowlane   opracowała   Aplikację   Uprawnienia   Budowlane   PIIB,   która zapewnia   dostęp   do   aktualnej   bazy   pytań   testowych   dla   wszystkich   specjalności   i   zakresów uprawnień budowlanych, nadawanych przez PIIB.  

Aplikacja   jest   dostępna   wyłącznie   dla   kandydatów   ubiegających   się   o   nadanie   uprawnień budowlanych, którzy zarejestrowali się w systemie rejestracji kandydatów PIIB, złożyli dokumenty w danej sesji oraz uiścili pierwszą ratę opłaty za postępowanie kwalifikacyjne.

Proces rejestracji i używania aplikacji oraz wszystkie informacje dotyczące produktu znajdują się na stronie: https://uprawnienia.piib.org.pl

Aplikacja   jest   dostępna   w   sklepie   Google   Play   (pobierz   aplikację)   oraz   Apple   App   Store   (pobierz aplikację)

 

Zgodnie   z   uchwałą   Krajowej   Rady   Polskiej   Izby   Inżynierów   Budownictwa   (nr

PIIB/KR/0010/2024) z dnia 24 kwietnia br., informujemy o wysokości opłat za postępowanie

kwalifikacyjne:

 •  Dla odrębnych uprawnień budowlanych do projektowania lub kierowania robotami   budowlanymi
 1. z tytułu kwalifikowania – 1350,00 zł,
 2. z tytułu przeprowadzenia egzaminu - 1350,00 zł,
 3.  z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu – 800,00 zł.
 • Dla łącznych uprawnień do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
 1.  z tytułu kwalifikowania – 2050,00 zł,
 2. z tytułu przeprowadzenia egzaminu - 2050,00 zł,
 3. z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu – 1150,00 zł.

Do spraw wszczętych i nie zakończonych decyzją stosuje się dotychczasowe wysokości opłat.

 

 

 

 

 

 

Dokumenty i pliki do pobrania