Szkolenia

Konferencje i Sympozja


Zachęcamy do uczestnictwa w szkoleniach on-line przygotowanych dla członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 
Dostępne szkolenia znajdziecie Państwo pod adresem: https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia 
Ilość miejsc ograniczona. Limit miejsc 200 osób.

 

 

 

Serdecznie zapraszamy  do udziału w "Ogólnopolskiej Konferencji Budownictwa i Architektury" organizowanej przez Center for Science and Technology oraz Center for American Studies.

Głównym założeniem Konferencji jest dyskusja na temat współczesnych trendów, innowacji i norm w budownictwie i architekturze. Omówimy także kluczowe problemy i wyzwania stojące przed branżą budowlaną i architektoniczną. Konferencja zostanie przeprowadzona 27 kwietnia na platformie MS Teams.

Szczegółowe informację o Konferencji można znaleźć na stronie wydarzenia: https://fb.me/e/4W1LmUNG9


Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Bielsku-Białej

przy współpracy Oddziałów w Gliwicach, Katowicach i Krakowie

ZAPARASZAJĄ  

Środowisko projektantów, wykonawców i nadzór budowlany  

na  

XXXVIII Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji

NAPRAWY I WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI - BUDOWNICTWO OGÓLNE

W HOTELU STOK W WIŚLE

w dniach 9-12 kwietnia 2024 roku 


/media/1440/news/20240126_091243_655623.JPG

Elektroniczny Dziennik Budowy – praktyczne narzędzie do prowadzenia dziennika budowy

Zapraszamy do udziału w szkoleniu GUNB

W marcu – przed rozpoczęciem sezonu budowlanego w 2024 r. – zorganizowane zostanie szkolenie poświęcone Elektronicznemu Dziennikowi Budowy i jego praktycznemu zastosowaniu. 

Szkolenie odbędzie się bezpłatnie w formule online, a o dokładnym terminie poinformujemy w marcu. Poprowadzą je eksperci z Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Zgłoszenia

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu przyjmujemy do 29 lutego br. Na początku marca poinformujemy osoby, które się zgłosiły, o konkretnej dacie i godzinie szkolenia.

Formularz zgłoszenia

Do zgłaszania się w szkoleniu zapraszamy:

 •  inwestorów
 •  kierowników budów
 •  inspektorów nadzoru inwestorskiego
 • projektantów sprawujących nadzór autorski
 • geodetów
 • wszystkie zainteresowane osoby

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak:

 • wystąpić z elektronicznym wnioskiem o wydanie dziennika budowy do administracji architektoniczno-budowlanej
 • odebrać dziennik
 • powierzać obowiązki uczestnikom procesu budowlanego
 • umieszczać i korygować wpisy
 • zmieniać statusy dziennika
 • zdać dziennik do nadzoru budowlanego

 

O EDB

Elektroniczny Dziennik Budowy to cyfrowe narzędzie przygotowane przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. W 2023 r. EDB otrzymał nagrodę "Skrzydła IT w Administracji 2023" w kategorii e-administracja.

Aktualnie 7300 osób korzysta z Elektronicznego Dziennika Budowy, w tym 2 900 spoza administracji, a liczba dzienników prowadzonych w EDB wynosi 673.

Więcej na: e-budownictwo.gunb.gov.pl

Konferencja „Budowa Farm Wiatrowych”

 

W dniach 10 – 11 kwietnia 2024 r. w hotelu Radisson Blue w Sopocie odbędzie się II edycja Konferencji „Budowa Farm Wiatrowych”. Ubiegłoroczna Konferencja spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem ze strony przedstawicieli branży. W pełni potwierdziła potrzebę prowadzenia potrzebę wieloaspektowej dyskusji skupiającej wszystkie strony procesu inwestycyjnego oraz uwidoczniła korzyści płynące z dzielenia się wiedzą oraz prowadzenia środowiskowego dialogu.

Zgodnie z rządowymi założeniami strategicznymi, w 2040 r. ponad połowa mocy zainstalowanych w Polsce ma pochodzić ze źródeł zeroemisyjnych. Równie ambitny cel stawia Komisja Europejska, która liczy, że w 2030 r. udział OZE w całkowitej produkcji energii elektrycznej sięgnie 45 %.

W trakcie Konferencji uznani eksperci w szczegółowy sposób poruszą m.in. wątki projektowe, techniczne oraz finansowe. Nie uciekniemy także przed dyskusją dotyczącą, budzących emocje środowiska, zagadnień legislacyjnych. Uczestnicy będą mieli także wiele możliwości do nawiązywania i zacieśniania branżowych kontaktów. Wszystko po to, by w pełni wykorzystać szansę, jaką dla polskich firm i inżynierów niesie proces transformacji energetycznej naszego kraju.

Rejestracja

PRZEWIDYWANA TEMATYKA KONFERENCJI

BUDOWA FARM WIATROWYCH MOŻLIWOŚCI TECHNICZNE POSADOWIENIA I PRZYŁĄCZY LĄDOWYCH I MORSKICH FARM WIATROWYCH

 • KIERUNKI I UWARUNKOWANIA ROZWOJU
 • PLANY INWESTYCYJNE
 • ZAGADNIENIA PRAWNE
 • ROZPOZNANIE I BADANIA PODŁOŻA GRUNTOWEGO
 • DORADZTWO TECHNICZNE
 • PROJEKTOWANIE
 • MOŻLIWOŚCI I DOBÓR TECHNOLOGII
 • REALIZACJA
 • MORSKIE OPERACJE OFFSHORE
 • PORTY INSTALACYJNE I SERWISOWE
 • BEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

Zapraszamy do udziału w szkoleniu dla przedsiębiorców „Jak pozyskać zamówienie i podpisać umowę – procedura uzyskania zamówienia krok po kroku. Szkolenie praktyczne dla wykonawców.”

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w jednodniowych bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii prowadzonych przez firmę Polski Instytut Rozwoju Sp. z o.o. pn. „Jak pozyskać zamówienie i podpisać umowę – procedura uzyskania zamówienia krok po kroku. Szkolenie praktyczne dla wykonawców.” Jest to kontynuacja cyklu szkoleń rozpoczętego jesienią 2023 r. Wówczas odbyło się pierwszych osiem szkoleń. W roku 2024 r. zaplanowanych zostało co najmniej czternaście kolejnych.

Informacje o szkoleniach

Szkolenia przeznaczone są dla osób początkujących. Prowadzi je uznany trener, radca prawny Pan mec. Łukasz Mackiewicz. Mają one na celu dostarczenie przedsiębiorcom z sektora MŚP oraz osobom zatrudnionym w tym sektorze podstawowej i najbardziej przydatnej wiedzy na temat zamówień publicznych i specyfiki udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji zamówień publicznych.

Uczestnikiem szkolenia mogą być:

 • przedsiębiorcy z sektora MŚP,
 • osoby zatrudnione w sektorze MŚP.

Szkolenia składają się z następujących obszarów tematycznych:

 • Kluczowe regulacje prawne (prawo zamówień publicznych, dyrektywy UE, Kodeks cywilny, ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów);
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) z perspektywy wykonawcy (możliwość wpływania wykonawcy na treść SWZ; skutki złożenia oferty przy braku reakcji wykonawcy na nieścisłości w treść SWZ);
 • Jak uniknąć błędów i nieprawidłowości w składanych ofertach. Pozacenowe kryteria oceny ofert. Analiza ofert innych wykonawców;
 • Projekt umowy, klauzule niedozwolone – analiza projektu umowy na etapie składania oferty jako niezbędny element wyceny;
 • Unieważnienie postępowania przez zamawiającego – konsekwencje dla wykonawcy;

 

Każde ze szkoleń kończy się ankietą ewaluacyjną oraz testem weryfikującym wiedzę uczestników nabytą w trakcie szkolenia. Szkolenia odbędą się stacjonarnie w godzinach 9.00 -16.00.

Uczestnicy szkolenia w terminie 30 dni od daty szkolenia będą mogli zwrócić się do Polskiego Instytutu Rozwoju Sp. z o. o. z dwoma pytaniami dotyczącymi udziału w procedurze zamówieniowej.

Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Terminy szkoleń

Poniżej przedstawiamy terminy szkoleń w 2024 r.:

Termin IX - 12.02.2024 r. Poznań (30 wolnych miejsc)

Termin X - 13.02.2024 r. Bydgoszcz (30 wolnych miejsc)

Termin XI - 04.03.2024 r. Kraków (30 wolnych miejsc)

Termin XII - 05.03.2024 r. Kielce (30 wolnych miejsc)

Termin XIII - 08.04.2024 r. Zielona Góra (30 wolnych miejsc)

Termin XIV - 09.04.2024 r. Szczecin (30 wolnych miejsc)

Termin XV- 06.05.2024 r. Opole (30 wolnych miejsc)

Termin XVI - 07.05.2024 r. Wrocław (30 wolnych miejsc)

Termin XVII - 03.06.2024 r. Katowice (30 wolnych miejsc)

Termin XVIII - 04.06.2024 r. Rzeszów (30 wolnych miejsc)

Termin XIX - 09.09.2024 r. Łódź (30 wolnych miejsc)

Termin XX - 10.09.2024 r. Gdańsk (30 wolnych miejsc)

Termin XXI - 01.10.2024 r. Białystok (30 wolnych miejsc)

Termin XXII - 02.10.2024 r. Olsztyn (30 wolnych miejsc)

Jak się zgłosić

Aby mogli Państwo wziąć udział w wybranym szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem internetowym:

Link do zgłoszenia

Więcej informacji dostępnych pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/szkolenia-dla-przedsiebiorcow

 

Dokumenty i pliki do pobrania