Szkolenia


 

Planowane szkolenia 2023 rok
L.PDataFormaPrelegentTemat
122.03.2023onlinePiotr JarzyńskiSamowola budowlana i postępowanie legalizacyjne
228.03.2023onlineTomasz Wolender, Anna Musiał-Gąsiorowska, Aleksandra Hamberg- FederowiczPrace Projektowe i Robtu Budowlane w Obiektach Zabytkowych- Procedury Administracyjne
3 stacjonarne  i onlineMariusz Korzeb  firma HiltiUrządzenia pomiarowe i oprogramowanie - Hilti
4 stacjonarneRyszard Morawski -  Rzeczoznawca do spraw bhpBHP na budowie
5 stacjonarneNorbert KarbownikOdbiór obiektów w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Wybrane zagadnienia
6 stacjonarneMaciej Sikorski - ORGBUD SERWISMetody ustalania wartości prac projektowych
7 stacjonarneNorbert KarbownikAktualizacja nowych przepisó prawa w zakresie ochrony przeciwpożarowej
8 stacjonarneBeata KołodziejskaPrawidłowe zakończenie budowy. Ważne formalności

 

Przeprowadzone szkolenia I półrocze 2023 r.
L.p.DataFormaPrelegentTemat
126.01.2023onlineInżynierowie HiltiInnowacyjne urządzenia do pomiarów i detekcji stosowane na budowie oraz profesjonalne oprogramowanie do projektowania zamocować konstrukcyjnych
215.02.2023onlinePiotr JarzyńskiZmiany w Prawie Budowlanym w 2023 r.
322.02.2023onlinest. bryg. dr inż. Mariusz PecioWymagania Ochrony Przeciwpożarowej w trakcie realizacji  i odbioru inwestycji
48.03.2023onlinest. bryg. dr inż. Mariusz PecioNajwyższe Standardy ochrony przeciwpożarowej i Dopuszczenia Jednostkowe

 

Kontakt  z Działem Szkoleń
91 462 44 40 wew. 27

Opłaty za szkolenia proszę dokonywać na rachunek ZOIIB nr 46 1020 4795 0000 9702 0509 4349

 

Szanowni Państwo,

Zgodnie z § 26 ww. rozporządzenia, do dnia 27 grudnia 2020 r. zakazuje się organizowania zgromadzeń w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631), z wyłączeniem zgromadzeń organizowanych na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w art. 7 ust. 1, art. 22 ust. 1, albo decyzji, o której mowa w art. 26 b ust. 1 tej ustawy, przy czym maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 5 (…). Natomiast w § 26 ust. 11 wskazano dodatkowo, iż do dnia 27 grudnia 2020 r. zakazuje się organizowania innych niż określone w ust. 1 zgromadzeń, w tym imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem: 1) spotkań lub zebrań służbowych i zawodowych (…), po czym w ust. 12 ustawodawca wylicza enumeratywnie rodzaje działań, które podlegają wyłączeniu.

W związku z powyższym Komisja Doskonalenia Zawodowego Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa będzie zajmowała się organizacją szkoleń on-line.

O organizowanych szkoleniach będziemy informować Państwa na bieżąco, byście mogli Państwo zgłaszać swoje chęci uczestnictwa.

Jednocześnie zachęcamy Firmy oraz osoby fizyczne do zgłaszania swoich ofert na przeprowadzenie szkoleń dla Członków Zachodniopomorskiej Izby.

Oferty prosimy wysyłać na adres: szkolenia@zoiib.pl
Więcej informacji pod numerem telefonu 91 462 44 40 wew. 27

Dokumenty i pliki do pobrania