Aktualne sprawozdania


XLII sesja egzaminacyjna na uprawnienia budowlane

Egzaminy   XLII  sesji  egzaminacyjnej  na  uprawnienia budowlane rozpoczęły się 17 listopada 2023 r.. Sesja składała się z dwóch osobnych części – testowej oraz ustnej. Do egzaminu pisemnego przystąpiło 114 osób w 10 specjalnościach.

Egzamin pisemny na uprawnienia budowlane odbył się w  Audytorium im. Ryszarda Bagińskiego na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Egzaminy ustne odbywały się w salach Wydziału Budownictwa i  Inżynierii Środowiska Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego oraz w siedzibie Zachodniopomorskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.

Przewodniczący Okręgowej Rady dr inż. Jan Bobkiewicz oraz Przewodnicząca Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej mgr inż. Justyna Just powitali zdających życząc powodzenia podczas egzaminu oraz wielu sukcesów na dalszej ścieżce kariery zawodowej i godnego reprezentowania zawodu inżyniera budownictwa.

Egzamin pisemny zdały 104 osoby:

– specjalność konstrukcyjno-budowlana – 44 osoby,

– specjalność inżynieryjna mostowa – 5 osób,

– specjalność inżynieryjna drogowa – 17 osób,

– specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – 15 osób,

– specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – 9 osób,

– specjalność inżynieryjna kolejowa w zakresie kolejowych obiektów budowlanych – 4 osoby,

– specjalność inżynieryjna hydrotechniczna – 6 osób,

– specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych – 3 osoby,

– specjalność inżynieryjna kolejowa w zakresie sterowania ruchem

kolejowym – 1 osoba.

 Do egzaminu ustnego przystąpiły również osoby, które nie zostały dopuszczone do egzaminu ustnego w poprzednich sesjach egzaminacyjnych.

Zdawalność części ustnej w poszczególnych specjalnościach:

– specjalność konstrukcyjno-budowlana – 40 osób,

– specjalność inżynieryjna drogowa – 20 osób,

– specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – 18 osób,

– specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – 9 osób,

– specjalność inżynieryjna kolejowa w zakresie kolejowych obiektów budowlanych – 3 osoby,

– specjalność inżynieryjna hydrotechniczna – 6 osób,

– specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych – 3 osoby,

– specjalność inżynieryjna kolejowa w zakresie sterowania ruchem kolejowym – 1 osoba,

– specjalność inżynieryjna mostowa – 6 osób.

Uroczyste wręczenie decyzji o  nadaniu uprawnień budowlanych, uzyskanych w  XLII jesiennej sesji egzaminacyjnej 2023 roku miało miejsce w dniu 5 stycznia 2024 roku w budynku Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w  Szczecinie przy al. Piastów 50a.

 

Dokumenty i pliki do pobrania