Nasze

Szkolenia


Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa jest podstawą profesjonalnego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Członkowie Izby mają ustawowy obowiązek podnoszenia kompetencji, a zarówno Polska Izba jak i Izby okręgowe mają obowiązek wspierania swoich członków w podnoszeniu swoich umiejętności zawodowych.

Dział szkoleń ma za zadanie dbanie o różnorodną i atrakcyjną ofertę szkoleń oraz innych form doskonalenia zawodowego, skierowaną do członków naszej izby.

Zachęcamy do współtworzenia oferty szkoleniowej i zgłaszania swoich propozycji na przeprowadzenie szkoleń. Propozycje prosimy wysyłać na adres: szkolenia@zoiib.pl

Dokumenty i pliki do pobrania