Organy


Organami statutowymi okręgowej izby są:

  1. okręgowy zjazd izby,
  2. okręgowa rada izby,
  3. okręgowa komisja rewizyjna,
  4. okręgowa komisja kwalifikacyjna,
  5. okręgowy sąd dyscyplinarny,
  6. okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej.

Kadencja organów Izby trwa 4 lata i kończy się z  chwilą wyboru przez sprawozdawczo-wyborczy zjazd Izby organów na kolejną kadencję. Podczas wyborów delegaci wybrani na okręgowych zjazdach wyborczych wybierają osoby pełniące funkcję przewodniczących okręgowych rad, przewodniczących organów krajowych i okręgowych oraz krajowego i okręgowego rzecznika koordynatora odpowiedzialności zawodowej.  

Dokumenty i pliki do pobrania