Październik 03, 2023

Zachodniopomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa  

zaprasza na planowane szkolenie:

 

„Książka obiektu budowlanego. Przeglądy budowlane”  

Szkolenie poprowadzi: Beata Kołodziejska  

 

Termin szkolenia: 23 październik 2023 r.

 Miejsce szkolenia: Szczecin, Wydział Elektryczny ZUT, Audytorium im. prof. Stanisława Skoczowskiego, ul. 26-go Kwietnia 10  

Godziny: 9:00-15:00

 

Wszystkich chętnych prosimy o zgłoszenie udziału w szkoleniu do biura Izby osobiście

lub pocztą elektroniczną: szkolenia@zoiib.pl  

 

WSZYSCY CHĘTNI DO UCZESTNICTWA W SZKOLENIU ZOBOWIĄZANI SĄ DO WYPEŁNIENIA  

I PRZESŁANIA WYPEŁNIONEGO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

Plik do pobrania ze strony - https://zoiib.pl/do-pobrania/szkolenia  

 

Szkolenie jest płatne

Czynni członkowie ZOIIB - 50 zł, pozostali - 150 zł.

Emerytowani członkowie ZOIIB zwolnieni są z ponoszenia kosztów szkolenia po złożeniu pisemnego oświadczenia na formularzu zgłoszeniowym.

 

Wpłaty proszę dokonywać na rachunek ZOIIB nr  46 1020 4795 0000 9702 0509 4349

 

W tytule przelewu należy podać kolejno: nazwisko i imię uczestnika oraz datę i miejsce szkolenia.

Płatności za szkolenie należy dokonywać dopiero po potwierdzeniu przez pracownika biura umieszczenia na liście uczestników szkolenia.

 

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA  

Wpisanie na listę uczestników szkolenia odbywa się według kolejności zgłoszeń.

Zgłoszenia przyjmowane będą najpóźniej do 16 października 2023 r.

 

W przypadku rezygnacji ze szkolenia prosimy o zgłaszanie tego faktu w terminie 7 dni przed planowanym szkoleniem – brak takiej informacji spowoduje obciążenie Państwa kosztami udziału w szkoleniu (wystawienie Faktury VAT).    

 

Dokumenty i pliki do pobrania