Biuro terenowe w Wałczu


BIURO TERENOWE W WAŁCZU

BIURO TERENOWE ZACHODNIOPOMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA W WAŁCZU

ul. Dąbrowskiego nr 2 lok. 1, 78-600 Wałcz

przy Stowarzyszeniu Inicjatyw Gospodarczych - pokój na I piętrze

tel.:  693 770 576

Biuro przyjmuje członków Izby i interesantów  

po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty  

z Kierownikiem Biura  

 

 

 

 

 


BIURO TERENOWE  W WAŁCZU
Kierownik Biura Terenowego Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Wałczu

Eleonora Puzo

Koordynator Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Wałczu

Zbigniew Augustyniak

Dokumenty i pliki do pobrania