Marzec 15, 2023

Zachodniopomorska Okręgowa Izby Inżynierów Budownictwa zwraca się z prośbą o złożenie oferty na przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu „Kompleksowe wsparcie Zespołu Szkół Technicznych w Szczecinku w celu dostosowania systemu kształcenia uczniów do potrzeb rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.  

Projekt zakłada przeprowadzenie m.in. dodatkowych szkoleń dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych w Szczecinku. Szkolenia będą się odbywać w Szczecinku w siedzibie Zespołu Szkół Technicznych w Szczecinku ul. Koszalińska 81, 78-400 Szczecinek lub w innym miejscu wskazanym przez ZST na terenie Szczecinka.  

Termin realizacji szkoleń: marzec – kwiecień 2023 r.

Do pobrania:

Tematyka szkoleń

1. Kurs CAD podstawowy dla uczniów ZST. Szacowna liczba uczestników 10 - 20 osób. Liczba godzin szkolenia: 25 godzin dydaktycznych.

Zamawiający zapewnia salę komputerową, wyposażoną w 10 stanowisk komputerowych z zainstalowanym oprogramowaniem do nauczania oraz dostępem do Internetu. Szkolenie musi się zakończyć dokumentem potwierdzającym ukończenie szkolenia, tj. potwierdzającym nabyciem kompetencji (zaświadczenie o ukończeniu szkolenia).

 

2. Kosztorysowanie dla uczniów ZST. Szacowna liczba uczestników 10 - 20 osób. Liczba godzin szkolenia: 8 godzin dydaktycznych.

Zamawiający zapewnia salę komputerową, wyposażoną w 10 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu. Szkolenie musi się zakończyć dokumentem potwierdzającym ukończenie szkolenia, tj. potwierdzającym nabyciem kompetencji (zaświadczenie o ukończeniu szkolenia).  

 

3. CAD zaawansowany dla nauczycieli ZST. Liczba uczestników 10 osób. Liczba godzin szkolenia: 30 godzin dydaktycznych.

Zamawiający zapewnia salę komputerową, wyposażoną w 10 stanowisk komputerowych z zainstalowanym oprogramowaniem do nauczania oraz dostępem do Internetu oraz podręczniki. Szkolenie musi się zakończyć egzaminem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji (certyfikat).

 

Prawo budowlane dla uczniów ZST. Szacowna liczba uczestników 10 - 20 osób. Liczba godzin szkolenia: 8 godzin dydaktycznych.  

Zamawiający zapewnia salę z dostępem do Internetu. Szkolenie musi się zakończyć dokumentem potwierdzającym ukończenie szkolenia, tj. potwierdzającym nabyciem kompetencji (zaświadczenie o ukończeniu szkolenia).  

 

4. Prawo zamówień publicznych dla uczniów ZST. Szacowna liczba uczestników 10 - 20 osób. Liczba godzin szkolenia: 6 godzin dydaktycznych. Zamawiający zapewnia salę z dostępem do Internetu. Szkolenie musi się zakończyć dokumentem potwierdzającym ukończenie szkolenia, tj. potwierdzającym nabyciem kompetencji (zaświadczenie o ukończeniu szkolenia).

 

5. Budownictwo proekologiczne dla uczniów ZST. Szacowna liczba uczestników 10 - 20 osób. Liczba godzin szkolenia: 6 godzin dydaktycznych. Zamawiający zapewnia salę z dostępem do Internetu. Szkolenie musi się zakończyć dokumentem potwierdzającym ukończenie szkolenia, tj. potwierdzającym nabyciem kompetencji (zaświadczenie o ukończeniu szkolenia).

 

Oferty można składać na jedno lub więcej ze szkoleń. Oferty prosimy składać na załączonym formularzu ofertowym do dnia 21.03.2023 r.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: Tomasz Maciejewicz – tel. 502 444 104

 

 

Dokumenty i pliki do pobrania