Marzec 15, 2023
Zapraszamy do udziału w 68. Krynickiej Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB, która odbędzie się 24–28 września 2023 r. w Gliwicach.

Wiodącymi tematami tegorocznej konferencji będą:

Część problemowa

Wyzwania budownictwa na terenach górniczych, pogórniczych i zdegradowanych

Część ogólna

 • Problemy naukowe budownictwa
 • Budownictwo hydrotechniczne
 • Budownictwo ogólne
 • Fizyka budowli
 • Geotechnika
 • Inżynieria materiałów budowlanych
 • Inżynieria przedsięwzięć budowlanych
 • Inżynieria komunikacyjna: drogi, koleje, mosty
 • Inżynieria środowiska
 • Konstrukcje betonowe
 • Konstrukcje metalowe
 • Mechanika konstrukcji i materiałów
 • Niezawodność konstrukcji

Więcej informacji na https://www.polsl.pl/rb/krynica-gliwice-2023/

Agenda

Korespondencję prosimy kierować na adres mailowy:

konferencjakrynicka2023@polsl.pl

Dokumenty i pliki do pobrania