Luty 20, 2024

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

poszukuje kandydatów na stanowisko

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pyrzycach

 

Wykształcenie: wyższe techniczne.

Wymagania konieczne:

 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń
 • minimum 5-letni staż pracy,
 • znajomość przepisów prawa budowlanego i kpa,
 • posiadanie prawa jazdy
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • posiadanie polskiego obywatelstwa,
 • oświadczenie, że w okresie od 22.07.1944 r. do 31.07.1990 r. nie pracowałam/łem, nie pełniłam/łem służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie  byłamłem współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18.10.2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie w pracy w administracji
 • samodzielność, dokładność, dyspozycyjność,
 • umiejętności menedżerskie.

List motywacyjny, Cv, kserokopię uprawnień budowlanych, dokumentów potwierdzających

wykształcenie, doświadczenie zawodowe i oświadczenie należy przesłać w terminie do dnia 31.03.2024 r. na adres:

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 91 43 03 250

Dokumenty i pliki do pobrania