Kwiecień 26, 2023

Okręgowa Komisja kwalifikacyjna informuje, że zawiadomienia o terminie i miejscu egzaminu na uprawnienia budowlane zostały wysłane do wszystkich osób, które ubiegają się o nadanie uprawnień budowlanych w sesji wiosennej XLI, za pośrednictwem operatora pocztowego, przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru na adres do doręczeń w dniu 12 kwietnia 2023 r.

Dokumenty i pliki do pobrania