Czerwiec 21, 2024
Okręgowa   Komisja   Kwalifikacyjna   Zachodniopomorskiej   Okręgowej   Izby   Inżynierów Budownictwa informuje, że:

Egzamin pisemny (testowy) w sesji jesiennej 2024 r. na uprawnienia budowlane odbędzie się w dniu 22 listopada 2024 r.

Terminy oraz godziny egzaminów ustnych zostaną podane indywidualnie w zawiadomieniu  

o egzaminie.

Osoby zamieszkałe na terenie województwa zachodniopomorskiego mogą składać:

 • nowe wnioski  o nadanie uprawnień budowlanych w sesji Nr 2/2024 oraz wnioski  o wyznaczenie terminu egzaminu  w dniach 15 lipca do 9 sierpnia 2024r.

Wnioski należy przekazywać:

 • drogą pocztową na adres siedziby Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa ul. Energetyków 9 , 70-656 Szczecin
 • lub osobiście w biurze Izby w Szczecinie po wcześniejszej obowiązkowej rejestracji kandydatów i ustaleniu terminu na Portalu PIIB

INFORMACJA O LOGOWANIU DO SYSTEMU PODANA JEST W ZAKŁADCE:  

https://zoiib.pl/uprawnienia/informacje ;

Zgodnie   z   uchwałą   Krajowej   Rady   Polskiej   Izby   Inżynierów   Budownictwa   (nr

PIIB/KR/0010/2024) z dnia 24 kwietnia br., informujemy o wysokości opłat za postępowanie

kwalifikacyjne:

 • Dla odrębnych uprawnień budowlanych do projektowania lub kierowania robotami  budowlanymi
 1. z tytułu kwalifikowania – 1350,00 zł,
 2. z tytułu przeprowadzenia egzaminu - 1350,00 zł,
 3. z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu – 800,00 zł.
 • Dla łącznych uprawnień do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
 1. z tytułu kwalifikowania – 2050,00 zł,
 2. z tytułu przeprowadzenia egzaminu - 2050,00 zł,
 3. z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu – 1150,00 zł.

Do spraw wszczętych i nie zakończonych decyzją stosuje się dotychczasowe wysokości opłat.

Dokumenty i pliki do pobrania