Marzec 23, 2023

Zachodniopomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa udostępnia możliwość skorzystania z  nieodpłatnych porad prawnych uprawnionym członkom Zachodniopomorskiej Okręgowej  Izby Inżynierów Budownictwa.

W celu skorzystania z porady prawnej prosimy o zapoznanie się z Regulaminem o kontakt telefoniczny z Biurem Izby:

Tel. 914 624 440  

Założenia dotyczące zapewnienia przez Zachodniopomorską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa członkom Izby nieodpłatnych porad prawnych (porady w zakresie sporów w tym sądowych, treść umów, wykładnia przepisów)

1. Wyznaczona przez Izbę Kancelaria będzie pełnić dyżury w siedzibie Izby w ustalonym terminie jeden raz w tygodniu przez 2h. Informacja o terminach dyżurów zostanie umieszczona na stronie internetowej Izby.  

2. Członek Izby, który będzie chciał otrzymać poradę prawną, jest zobowiązany do umówienia się telefonicznie przez sekretariat Izby. Potrzebujący porady prawnej członek Izby, musi podać imię, nazwisko, nr telefonu i temat porady prawnej.  

3. Członek Izby jest zobowiązany do wskazania, kogo sprawa dotyczy (ewentualnie z kim jest w konflikcie), aby umożliwić Kancelarii weryfikację, czy nie zachodzi konflikt interesów, gdyż w takim przypadku Kancelaria nie udzieli porady.

4. Członek Izby zobowiązany jest wskazać, czy jest już w danej sprawie reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika. Jeżeli dana osoba jest już reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, Kancelaria nie udzieli porady prawnej.  

5. Porady prawne mogą dotyczyć różnych dziedzin prawa w obszarze działalności Kancelarii. Porady nie obejmują spraw związanych z odpowiedzialnością zawodową, czy dyscyplinarną członka Izby.  

6. Porady udzielane są w formie ustnej maksymalnie w wymiarze 1h w ramach jednego dyżuru, przy czym pracownik Kancelarii Prawnej może wskazać w jaki sposób stosowne pismo sformułować.

 

Dokumenty i pliki do pobrania