Październik 31, 2023

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa serdecznie zaprasza członków PIIB do udziału w Konkursie wiedzy technicznej „Nowoczesny Inżynier 2023”.  

W Konkursie może wziąć udział każdy członek Izby, który ma opłacone składki członkowskie i aktywował swoje konto na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Celem konkursu jest propagowanie wiedzy prawnej i technicznej, niezbędnej do prawidłowego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Konkurs wiedzy technicznej „Nowoczesny Inżynier” składa się z dwóch etapów:

Etap I – test składający się z pytań jednokrotnego wyboru na platformie internetowej konkursu, udostępnionej przez Izbę,

Etap II – test składający się z pytań jednokrotnego wyboru na platformie internetowej konkursu, dla Uczestników Etapu I, którzy uzyskali nie mniej niż 70% punktów możliwych do zdobycia (tj. nie mniej niż 21 punktów z 30 punktów możliwych do zdobycia).

 

Szczegółowe informacje wraz z zakresem merytorycznym Konkursu oraz przewidzianymi Nagrodami opisane zostały w Regulaminie Konkursu, o zapoznanie się z którym prosimy zainteresowane osoby.

Wszystkich chętnych wzięciem udziału w Konkursie „Nowoczesny Inżynier 2023” prosimy o przesłanie zgłoszenia  uczestnictwa pocztą elektroniczną na adres mailowy: nowoczesnyinzynier@slk.piib.org.pl w terminie do dnia 3.11.2023 r. z podaniem danych osobowych (imię i nazwisko) oraz numeru członkowskiego.

Do pobrania:

Regulamin Konkursu

Wersja szkoleniowa konkursu będzie dostępna jest poprzez link umieszczony poniżej:

WERSJA SZKOLENIOWA - OTWÓRZ

Dokumenty i pliki do pobrania