Marzec 14, 2024

Polska Izba Inżynierów Budownictwa w trosce o jakość przygotowania kandydatów do egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane opracowała Aplikację Uprawnienia Budowlane UB PIIB, która zapewnia dostęp do aktualnej bazy pytań testowych dla wszystkich specjalności i zakresów uprawnień budowlanych, nadawanych przez PIIB. Aplikacja jest jednym z elementów kampanii promującej rozwój kariery w branży budowlanej.

Informacja dotycząca  udostępnienia kandydatom Aplikacji przygotowującej do egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane PIIB znajduje się w linku poniżej.

INFORMACJA

Dotyczy zarówno kandydatów, którzy złożyli dokumenty do kwalifikacji w bieżącej sesji, jak również tych kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do egzaminu w sesjach poprzednich, a nie przystąpiły do egzaminu, bądź go nie zdały.

 

Dokumenty i pliki do pobrania