Lipiec 02, 2024

Szanowni Państwo,

uprzejmie prosimy o bieżące aktualizowanie danych, jeśli nastąpiła zmiana adresu, numeru telefonu bądź adresu poczty elektronicznej.  Aktualne dane umożliwią nam sprawną komunikację z Państwem. 

Dane należy uaktualnić, wypełniając formularz, znajdujący się pod tym linkiem,  który można dostarczyć:

  • osobiście do siedziby Biura Izby, na ul. Energetyków 9 w Szczecinie
  • za pośrednictwem poczty na adres: Zachodniopomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, ul. Energetyków 9, 70-656 Szczecin
  • w formie skanu, na adres e-mail: biuro@zoiib.pl

bądź za pośrednictwem Portalu PIIB

 

Dokumenty i pliki do pobrania