Współpraca


Zachodniopomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego, organami administracji architektoniczno-budowlanej oraz stowarzyszeniami naukowo –technicznymi  z terenu naszego województwa. Głównym celem współpracy jest bieżąca  wymiana wzajemnych doświadczeń oraz  analiza problemów  występujących w budownictwie.

Nasza Izba współpracuje także ze wszystkimi Okręgowymi Izbami inżynierów Budownictwa , a w szczególności z Izbami:

• Lubelską

• Lubuską

• Podlaską

• Świętokrzyską

• Wielkopolską

W naszej współpracy dążymy do wypracowania wspólnego stanowiska odnośnie proponowanych zmian legislacyjnych, poprawy dostępności do wiedzy merytorycznej oraz możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a przede wszystkim o  ochronę  interesów zawodowych  członków naszego samorządu. W listopadzie lub grudniu br. planowane jest wspólne posiedzenie przedstawicieli sześciu wymienionych Izb w Poznaniu, w celu podsumowania dotychczasowej działalności,  wymiany bieżących uwag i spostrzeżeń i wypracowania wspólnego stanowiska dotyczącego dalszego kierunku działalności. Jednym z owoców naszej współpracy jest idea wspólnego promowania niezwykle ciekawej strony internetowej,  stworzonej przez Podlaską Izbę. Celem strony jest zrobić co możliwe, aby potencjał inżynierów budownictwa był maksymalnie wykorzystany na pracę zawodową, a nie na poszukiwanie aktualnych przepisów lub doktoryzowanie się z technik legislacyjnych w związku z koniecznością ustalania obowiązującej treści przepisów po tym jak następuje ich wielokrotna nowelizacja  https://zpr.pdl.piib.org.pl/ .  

STRONA ZAWIERA

* tzw. “Kalendarz legislacyjny”, w którym na bieżąco będą umieszczane daty i ogólne informacje o nadchodzących zmianach najważniejszych przepisów budowlanych, a dla zainteresowanych - odesłania do szczegółów tych zmian. Kalendarz ten każdy może dodać do swojego prywatnego kalendarza Google,

* ujednolicone teksty ustaw i rozporządzeń okołobudowlanych,

* odnośniki do ważnych dla inżynierów serwisów i źródeł wiedzy prawnej i technicznej, aktualnych formularzy (elektronicznych i tradycyjnych), czy wyszukiwarek ksiąg wieczystych lub KRS i wielu innych,

* informacje (skrócone instrukcje) o dostępie do Polskich Norm, norm, SEP, cenników Bistyp i innych usług udostępnionych przez Portal PIIB,

* tabelę z proponowanymi odległościami obiektów liniowych od siebie i innych obiektów budowlanych,

* opinie organów państwa oraz orzecznictwo sądów administracyjnych w kluczowych dla inżynierów budownictwa sprawach,

* publikacje przydatne inżynierom, np.: poradnik o aktualnych zmianach Prawa budowlanego zawierający m.in. przykładowe wzory zawartości poszczególnych elementów projektu budowlanego.

Ponadto, w celu próby przełamania linii trendu liczby corocznych zmian Prawa budowlanego, w konsultacjach publicznych projektów aktów prawnych będziemy starali się przedstawiać takie propozycje, które pochodzą ze środowiska inżynierskiego i krytycznie oceniać pomysły, które zmierzałyby do dalszego rozdrabniania i/lub skomplikowania przepisów.  

Zachęcamy do korzystania ze strony https://zpr.pdl.piib.org.pl/ , a także dzielenia się uwagami i propozycjami w celu uzupełniania jej o nowe materiały lub usługi, które byłyby pomocne inżynierom budownictwa w ich codziennej pracy.  

Będziemy starali się rozwijać tę stronę w kierunku odpowiadającym na oczekiwania naszych czytelników.

 

 

Dokumenty i pliki do pobrania