Październik 19, 2022

W dniu 27 października w ramach obchodów 20-lecia Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Dni

Otwartych Inżyniera Budownictwa, Zachodniopomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

przy współpracy z władzami Miasta Świnoujście zorganizowała Uroczyste Wręczenie Pamiątkowych

Medali dla członków Izby w podziękowaniu za  ich wieloletnią pracę na rzecz rozwoju budownictwa w

regionie.

Uroczystość wręczenia „Medali za Szczególne Zasługi” i „Medali Seniora” odbyła się podczas obrad Sesji   Rady   Miasta   w   Świnoujściu.   Przybyłym   osobom   gratulacje   składali   przedstawiciele   Izby: Przewodniczący Okręgowej Rady Jan Bobkiewicz, Zastępca Przewodniczącego Anatol Kołoszuk oraz Przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Sławomir Korzeb oraz przedstawiciele władz Miasta Świnoujście: Prezydent Miasta Janusz Żmurkiewicz, Zastępcy Prezydenta Miasta - Barbara Michalska i Paweł Sujka, Sekretarz Miasta Krzysztof Bagiński a także Przewodnicząca Rady Miasta Elżbieta Jabłońska przy obecności zebranych Radnych Miasta.   

Następnie osoby odznaczone: Pan Ryszard Dobke, Pan Waldemar Dimke, Pan Ryszard Kola, Pan Stefan Mucha, Pan Tadeusz Urbaniak oraz zaproszeni goście udali się na drugą część uroczystości, która odbyła się już w Miejskim Domu Kultury w Świnoujściu. Zebranym przedstawiona została również   prezentacja   o   Polskiej   Izbie   Inżynierów   Budownictwa   oraz   naszej   Izbie,   która podsumowywała 20 lat działalności naszego samorządu zawodowego. 

Dokumenty i pliki do pobrania