Październik 19, 2022
W ramach święta szkoły „Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego” mieszczącej się przy ul. Bankowej 13 w Wałczu, które promuje zawód technika budowlanego, w dniu 23 września 2022 roku o godz. 10, odbył się „Powiatowy Dzień Budowlanych, Wałcz 2022” z okazji 20-lecia Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w województwie zachodniopomorskim.

W ramach uroczystości prowadzonych przez Zbigniewa Augustyniaka odbyło się otwarcie Święta Szkoły przez Piotra Filipiak dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu. Następnie Przewodniczący Okręgowej  Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,  Jan Bobkiewicz wręczył medale  “Za szczególne zasługi dla  Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa” aktywnym członkom naszego samorządu z powiatu wałeckiego. Wyróżnienia otrzymali: 

  • Bogdan Wankiewicz- Starosta Wałecki
  • Zbigniew Augustyniak
  • Ryszard Biesiada
  • Roman Dec
  • Wiesław Konstantynowicz
  • Eleonora Puzo
  • Robert Sas
  • Mariusz Strażnikiewicz

W dalszej części spotkania można było wysłuchać wystąpień okolicznościowych zaproszonych gości: Bogdana Wankiewicza-Starosty Wałeckiego, Jana Bobkiewicza -Przewodniczącego Okręgowej rady Zachodniopomorskiej Izby, Mahmouda Hsino- Kierownika Katedry Budownictwa w  Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile oraz Roberta Karbowniczka-emerytowanego nauczyciela przedmiotów zawodowych,

oraz promocyjnych: Jacka Rogozińskiego – przedstawiciela  firmy BUDiKOM,  Michała Nowaka – przedstawiciela firmy GRAITEC,  oraz Daniela Przybylskiego.

 

W dniu 24 września 2022 roku,  w  godz. 10-13 w Auli Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu przy ul. Bankowej 13 miał miejsce także „Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa. Budowa, eksploatacja, remont Twojego obiektu”, organizowany przez  Biuro Terenowe Zachodniopomorskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa w Wałczu

 

 W godz. 10-13 w Wałczu  gdzie dyżurowały osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, do których należą projektanci, kierownicy budów lub robót, inspektorzy nadzoru. Dołączyli do nich pracownicy administracji architektoniczno-budowlanej oraz organów nadzoru budowlanego.

 Głównym celem organizacji akcji „Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa. Budowa, eksploatacja, remont Twojego obiektu” jest pomoc indywidualnym inwestorom – właścicielom domów jednorodzinnych, przedstawicielom wspólnot mieszkaniowych, a także edukacja, przybliżenie społeczeństwu zawodu inżyniera budownictwa jako zawodu zaufania publicznego. Podczas tego dnia inwestorzy indywidualni będą mogli uzyskać informacje dotyczące m.in. zakupu działki, procedur związanych z budową domu, wyboru kierownika budowy, materiałów i technologii, jakie zostaną wykorzystane. Na spotkania mogą również zgłaszać się właściciele budynków, które wymagają modernizacji, przebudowy lub generalnego remontu, bądź ich zarządcy.  

Patronat honorowy nad tą akcją objęło Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Patroni medialni akcji: „Inżynier Budownictwa”, „Dziennik Gazeta Prawna”, „Murator”, „Onet”.

Koordynator lokalny ZOIIB w Wałczu: mgr inż. Zbigniew Augustyniak,

BIURO ZOIIB w Wałczu ul. Dąbrowskiego nr 2 lok. 1, tel. 693-770-576

Oprócz uzyskania indywidualnej porady można było wysłuchać wystąpień następujących prelegentów:

1. Daniel Przybylski – Zastosowanie programu Advance Design do obliczania obiektów inżynierskich w oparciu o numeryczną metodę MES  

2. Zbigniew Augustyniak - Wymagania formalno-prawne przy budowie domu jednorodzinnego

3. Elżbieta Masło i Zbigniew Augustyniak - Jakie dokumenty należy złożyć w starostwie ażeby uzyskać zgodę budowlaną

4. Robert Sas i Zbigniew Augustyniak - Jakie formalności należy spełnić ażeby móc przystąpić do użytkowania budynku jednorodzinnego

5. Zbigniew Augustyniak – Budowa domów jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2    

6. Bernard Bartosik – Budownictwo jednorodzinne na przykładzie gminy Mirosławiec  

Dokumenty i pliki do pobrania