Image1\ Image3\ Image4\ Image5\
 


Konferencje, sympozja, szkolenia itp. nie organizowane przez ZOIIB

Zachodniopomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Zaprasza na seminarium:

"Instalacje elektryczne i automatyka budynków"

Data: 21 Luty 2018 Szczecin

Czytaj więcej... 

Zachodniopomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Zaprasza na Seminarium :

Lite drewno konstrukcyjne. Wymagania i certyfikacja

Data: 1 Marca 2018 Szczecin

Czytaj więcej... 

Formularz Zgłoszeniowy 

CADSOFT zaprasza na dofinansowane szkolenia Autodesk

Firma CADSOFT zaprasza inżynierów, architektów, konstruktorów

i studentów na specjalistyczne szkolenia Autodesk.

Czytaj więcej... 

Dzień dobry,

uprzejmie informuję, że w dniu 26 maja 2017 r. Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie organizuje szkolenie w ramach programu prewencyjnego "Budowa. STOP wypadkom!". Szkolenie jest adresowane do pracodawców i przedsiębiorców działających w branży budowlanej, a jego celem jest wzrost świadomości i wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania prac budowlanych.

W ramach szkolenia przewidujemy dwie prezentacje: pierwszą dotyczącą innowacyjnych rozwiązań systemowych narzędzi i osprzętu firmy Metabo wykorzystywanego w branży budowlanej i remontowej i drugą dotyczącą podestów roboczych wykonywanych na bazie rusztowania typu "warszawskiego" do organizacji tymczasowej pracy na wysokości firmy Welder-Met Krzysztof Hana.

Szkolenie odbędzie się w dniu 26.05.2017 r. w godzinach od 10:00 do 14:00 na terenie Metabo Polska Spółka z o.o. w Stargardzie, ul. Gdyńska 28.

Jeżeli Państwo dysponujecie czasem to zapraszamy do udziału w tym szkoleniu, ale ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 22.05.2017 r. na adres < Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. > Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 91 431 19 66, -67,

z poważaniem Janusz Ignaczak.

 

Zaproszenie na szkolenie

 

PRAWO BUDOWLANE

 

zmiany w przepisach w 2017 r. – aktualny stan prawny

 

Data i miejsce szkolenia:

5  kwietnia  2017  r.   (godz.  09.00-15.00)  SZCZECIN,  Hotel  CAMPANILE,  ul.  Wyszyńskiego  30.

 

Cel szkolenia:

 

1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Nowelizacja wprowadza zmiany w 20 ustawach, również w Prawie budowlanym.

 

Na szkoleniu omówione zostaną zmiany przepisów budowlanych istotne dla organów administracji jak również inwestorów, projektantów, wykonawców. Są to m.in. zmiany listy robót nie wymagających pozwolenia, listy budów nie wymagających zgłoszenia, nowy wzór wniosku o pozwolenie i rozbiórkę, zmiany w procedurach pozwolenia na budowę, etc.

 

Szkolenie będzie miało charakter seminarium, w trakcie którego przewidziana jest również część praktyczna w oparciu o przykłady zgłaszane przez uczestników szkolenia.

 

Prowadzący:

 

Mariola Berdysz  – Architekt, Dyrektor Fundacji Wszechnicy Budowlanej. Wieloletni pracownik Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w Warszawie oraz Wydziału Planowania Przestrzennego, Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego w Urzędzie Wojewódzkim, gdzie pełniła funkcję Ar- chitekta Wojewódzkiego. Były członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

 

Autorka szeregu artykułów w prasie fachowej, a także współautorka publikacji „Uprawnienia budow- lane” oraz „Poradnika inspektora nadzoru inwestorskiego”. Do 2009 r. była redaktorem publikacji „Pla - nowanie i zagospodarowanie przestrzenne – poradnik praktyka”.

 

Odbyła  liczne  staże   zagraniczne.  Reprezentowała   Głównego  Inspektora  Nadzoru  Budowlanego  w Consortium of European Building Control. Wykładowca na Politechnice Warszawskiej, Wyższej  Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie i Wyższej Szkole Biznesu w Lublinie.

Zapewniamy:

Autorskie materiały szkoleniowe, Certyfikat ukończenia szkolenia, lunch, przerwy kawowe.

Cena: .

599 zł netto + 23 % VAT

(w     przypadku,      gdy     szkolenie      opłacone      jest     min.     w     70%     ze     środków      publicznych przysługuje Państwu zwolnienie z VAT, na podstawie oświadczenia).

 

Ramowy program szkolenia

 

1.Najnowsze zmiany w przepisach budowlanych.

 

2.Procedury poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych:

 

a)Lista robót nie wymagających pozwolenia na budowę zmiany od 1 stycznia 2017 r,

 

b)Zmiany na liście budów nie wymagających zgłoszenia - zmiany od 1 stycznia 2017 r.,

 

c)Pozwolenie na budowę:

· wykonalność decyzji o pozwoleniu na budowę,

· odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych - wzór wniosku do MIR,

· nowe wzory wniosku o pozwolenie na budowę i rozbiórkę od 17 grudnia 2016 r,

· zmiany w procedurach pozwolenia na budowę,

· roboty w obiektach wpisanych do rejestru zabytków i na obszarach wpisanych do rejestru zabytków;

 

d)Zgłoszenie robót:

·elementy zgłoszenia dla budynków jednorodzinnych i stacji transformatorowych oraz wybranych sieci,

·milcząca zgoda lub zaświadczenie organu,

·sprzeciw,

·procedury zgłoszeń,

·nowy wzór zgłoszenia od 17 grudnia 2016 r.,

·publiczny rejestr zgłoszeń,

·nałożenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę - problem Natury 2000 i obiektów z gminnej ewidencji zabytków,

·termin ważności zgłoszenia,

·przenoszenie zgłoszenia na rzecz innej osoby.

 

3.Projekt budowlany - zmiany w rozporządzeniu:

 

a)Zakres projektu budowlanego,

 

b)Zakres sprawdzenia projektu budowlanego przed wydaniem pozwolenia na budowę,

c)Wprowadzenia wymogu wyznaczenia obszaru oddziaływania.

 

4.Uprawnieni uczestnicy procesu budowlanego obowiązki i uprawnienia.

5.Tablice budowy.

 

6.Samowola budowlana:

 

a)Realizacja budowy niezgodnie ze zgłoszeniem,

 

b)Realizacja przebudowy niezgodnie ze zgłoszeniem,

 

c)Konsekwencje istotnego odstąpienia od projektu budowlanego ostemplowanego do zgłoszenia,

 

d)Opłata legalizacyjne - ulgi udzielane przez Wojewodę.

 

7.Oddanie obiektu do użytkowania:

 

a)Wymagalność zawiadomienia, termin milczącej zgody lub zaświadczenie organu,

 

b)Wymagalność pozwolenia na użytkowanie,

 

c)Ograniczenie listy obiekt wymagających pozwolenia na użytkowanie,

 

d)Dokumenty niezbędne w postępowaniu.

 

8.Utrzymanie obiektów budowlanych:

 

a)Zakres uprawnień osób kontrolujących obiekty budowlane, kotły i klimatyzację,

 

b)Zmiany w zakresie kontroli kotłów i klimatyzacji,

 

c)Nowe obowiązki kontrolne w budynkach mieszkalnych.

 

9.Zmiana sposobu użytkowania milcząca zgoda lub zaświadczenie organu.

 

Zgłoszenie na szkolenie

 

 
 
 
 
 
ZOIIB 2017