Image1\ Image3\ Image4\ Image5\
 


Szkolenia organizowane przez ZOIIB

Zachodniopomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Zaprasza na planowane szkolenie:

"Wzmacniania nawierzchni bitumicznych siatkami kompozytowymi wstępnie przesączanymi asfaltem"

Data: 28 Maja 2018 Koszalin, 29 Maja 2018 Szczecin

Czytaj więcej... 

 
 
 
 
 
ZOIIB 2017