Image1\ Image3\ Image4\ Image5\
 


Regulamin szkoleń

Informujemy, że zostały wprowadzone zmiany do Regulaminu Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa dotyczącego organizowania szkoleń oraz zasad przyznawania dofinansowania kosztów uczestnictwa w konferencjach naukowo - technicznych i seminariach dla członków ZOIIB

ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z OBOWIĄZUJĄCYMI ZASADAMI

Załącznik do Uchwały Nr 498/R/2015:

Regulamin Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa dotyczący organizowania szkoleń oraz zasad przyznawania dofinansowania kosztów uczestnictwa w konferencjach naukowo - technicznych i seminariach dla członków ZOIIB [otwórz ]

Załącznik do Regulaminu - Wniosek o udzielenie zgody na dofinansowanie udziału w konferencjach / seminariach [otwórz ]

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO SZKOLEŃ WEWNĘTRZNYCH [POBIERZ]

 

 
 
 
 
 
ZOIIB 2017