Image1\ Image3\ Image4\ Image5\
 


Dyrekcja Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie poszukuje pracownika na stanowisko:

 

Specjalista ds. inwestycji i remontów

Wymagania:

 

- wykształcenie wyższe na kierunkach budowlanych

 

-  doświadczenie w zakresie kierowania i nadzorowania robót budowlanych, mile widziane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń

 

- znajomość ustawy Prawo Budowlane

 

- znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych w zakresie przygotowania i realizacji zamówień publicznych na roboty budowlane i usługi

 

- mile widziane doświadczenie w prowadzeniu projektów dofinansowanych ze środków UE

 

- doświadczenie na podobnym stanowisku

 

Kandydaci winni składać CV w siedzibie Zamku przy ul. Korsarzy 34 (wejście A) w kadrach pok. 203

lub w sekretariacie Zamku Książąt Pomorskich pok.206 w terminie 14 dni od daty ogłoszenia

Skontaktujemy się telefonicznie z wybranymi osobami.

 

Szczecin,08.09.2017 r.

 
 
 
 
 
ZOIIB 2017