Image1\ Image3\ Image4\ Image5\
 


Skład:

SZARKOWSKI Wiesław Koordynator
GUSTOŁEK Przemysław członek OROZ
JABŁONKA Ireneusz członek OROZ
MICHEL Romuald członek OROZ
PISKOREK Kazimierz członek OROZ
POTYRA Andrzej członek OROZ
RÓŻAŃSKI Piotr członek OROZ

 

HARMONOGRAM  DYŻURÓW

 

OKRĘGOWYCH  RZECZNIKÓW  ODPOWIEDZIALNOŚCI  ZAWODOWEJ

ZACHODNIOPOMORSKIEJ  OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

IV kadencja

 

 

Imię i Nazwisko

Miejsce dyżurów

Data dyżuru

Godziny

Kazimierz Piskorek

Siedziba ZOIIB

Szczecin

ul. Energetyków 9

Pierwszy czwartek  miesiąca

14 - 15

Romuald Michel

Siedziba ZOIIB

Szczecin

ul. Energetyków 9

Pierwszy piątek miesiąca

14 - 15

Przemysław Gustołek

Siedziba ZOIIB

Szczecin

ul. Energetyków 9

Drugi poniedziałek miesiąca

14 - 15

Andrzej Potyra

Siedziba ZOIIB

Szczecin

ul. Energetyków 9

Drugi czwartek miesiąca

14 - 15

Wiesław Szarkowski

Siedziba ZOIIB

Szczecin

ul. Energetyków 9

Trzeci poniedziałek miesiąca

13 - 14

Ireneusz Jabłonka

Siedziba ZOIIB

Szczecin

ul. Energetyków 9

Trzeci czwartek miesiąca

13 - 14

Piotr Różański

Siedziba ZOIIB

Szczecin

ul. Energetyków 9

Czwarty czwartek miesiąca

14 - 15

Koordynator OROZ Wiesław Szarkowski – każdy poniedziałek 13-14

 

 
 
 
 
 
ZOIIB 2017