Image1\ Image3\ Image4\ Image5\
 


Od listopada 2010 r. Polska Izba Inżynierów Budownictwa uruchomiła internetową usługę, dającą możliwość uzyskania przez członków oryginalnych zaświadczeń potwierdzających członkostwo w Izbie w postaci elektronicznej. Pobranie zaświadczeń o członkostwie możliwe jest bezpośrednio z portalu PIIB. W portalu są dostępne elektroniczne zaświadczenia, których ważność rozpoczyna się od 1 stycznia 2011 roku i później. Zaświadczenia z wcześniejszym początkiem okresu ważności nie będą dostępne w serwisie.

Zaświadczenia o członkostwie w Izbie w postaci elektronicznej są tworzone (generowane) zgodnie z rytmem opłacania składek przez członków i są dostępne dla zalogowanych użytkowników (członków Izby) portalu PIIB. Dostęp do zaświadczeń w postaci elektronicznej członkowie PIIB uzyskają po zalogowaniu się na stronie www.piib.org.pl.

Hasło tymczasowe do pierwszej rejestracji w portalu zostało przesłane indywidualnie i dołączone do 11/2010 numeru Inżyniera Budownictwa. Aktywacja konta, oprócz podania dostarczonego hasła tymczasowego, wymagać będzie weryfikacji na podstawie numeru PESEL oraz adresu e-mail członka.

Po zalogowaniu się do wewnętrznego portalu, członek PIIB uzyska dostęp do listy swoich zaświadczeń, które będzie mógł zapisać na dysku twardym swojego komputera, na przenośnym elektronicznym nośniku danych lub wydrukować na papierze. Zaświadczenia o członkostwie w postaci elektronicznej mają postać pliku PDF opatrzonego bezpiecznym kwalifikowanym podpisem cyfrowym przewodniczącego okręgowej izby. Natomiast autentyczność wydrukowanego zaświadczenia potwierdza unikalny kod weryfikacyjny, dzięki któremu można dokonać sprawdzenia wiarygodności zaświadczenia na stronie internetowej PIIB (www.piib.org.pl).

Obecnie zaświadczenia członkowskie wydawane są w postaci elektronicznej.

Zapraszamy do korzystania z tej usługi, a osoby, które utraciły hasło potrzebne do zalogowania, mogą wystąpić o ponowne wydanie w Biurze ZOIIB.

 
 
 
 
 
ZOIIB 2017