Image1\ Image3\ Image4\ Image5\
 


Warunkiem zgłoszenia do Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa jest złożenie w siedzibie Izby lub biurze terenowym:

  • wypełnionego wniosku o wpisanie na listę członków Izby Inżynierów Budownictwa według załączonego wzoru,
  • uwierzytelnione kopie uprawnień budowlanych (nie dotyczy uprawnień wydanych przez ZOIIB),
  • kserokopii dowodu osobistego.

Na podstawie złożonych dokumentów następuje przydzielenie indywidualnych numerów kont w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa i Zachodniopomorskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.

Na wskazane konta należy dokonać opłat:

  • wpisowe w wysokości 100 zł na indywidualne konto kandydata w ZOIIB
  • składkę na działalność Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w wysokości 174 zł (za 6 miesięcy) lub 348 zł (za 12 miesięcy) na indywidualne konto kandydata w ZOIIB
  • roczne ubezpieczenie OC w wysokości 70 zł na konto indywidualne kandydata w PIIB
  • roczną składkę na działalność Rady Krajowej w wysokości 72 zł na konto indywidualne kandydata w PIIB.

Wnioski złożone oraz opłacone do 20 dnia każdego miesiąca będą stanowiły podstawę wpisu na listę członków ZOIIB od 1 dnia miesiąca następnego.

Po przyjęciu kandydata w poczet członków na podstawie Uchwały Prezydium RO lub Rady ZOIIB wnioskodawca otrzyma  dostęp do zaświadczeń w postaci elektronicznej, który jest możliwy po zalogowaniu się i aktywacji konta  na stroniewww.piib.org.pl za pomocą poniższego indywidualnego numeru członkowskiego i hasła.

Wniosek o wpisanie na listę członków Izby Inżynierów Budownictwa [pobierz ].

 
 
 
 
 
ZOIIB 2017