Image1\ Image3\ Image4\ Image5\
 


 

Składka członkowska na rzecz Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nie ulega zmianie i od 01 stycznia 2018 roku wynosi:

  • 348 zł za cały rok
  • 174 zł za 6 miesięcy

 

Składka członkowska na rzecz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wynosi 142 zł za cały rok (PŁATNA JEDNORAZOWO) i składają się na nią kwoty:

  • 72 zł na Polską Izbę Inżynierów Budownictwa
  • 70 zł na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

 

 

Przypominamy, że składki członkowskie powinny być opłacone co najmniej 15 dni przed końcem poprzedniego okresu ważności zaświadczenia.

 

 
 
 
 
 
ZOIIB 2017