Image1\ Image3\ Image4\ Image5\
 


 

Składka członkowska na rzecz Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nie ulega zmianie i od 01 stycznia 2018 roku wynosi:

  • 348 zł za cały rok
  • 174 zł za 6 miesięcy

 

Składka członkowska na rzecz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wynosi 142 zł za cały rok (PŁATNA JEDNORAZOWO) i składają się na nią kwoty:

  • 72 zł na Polską Izbę Inżynierów Budownictwa
  • 70 zł na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

 

 

Przypominamy, że składki członkowskie powinny być opłacone co najmniej 15 dni przed końcem poprzedniego okresu ważności zaświadczenia.

 

Składka członkowska na rzecz Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nie ulega zmianie i od 1 stycznia 2017 r. wynosi odpowiednio:

 

  • 348 zł za cały rok
  • 174 zł za 6 miesięcy

 

Składka na rzecz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wynosi 142zł za cały rok (PŁATNA JEDNORAZOWO) i składają się na nią kwoty:

 

  • 72 zł na Polską Izbę Inżynierów Budownictwa
  • 70 zł na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

 

Łączna wysokość składki wynosi 490 zł za cały 2016 rok.

 

Składki powinny być zapłacone co najmniej 15 dni przed końcem poprzedniego okresu ważności zaświadczenia.

Składka członkowska na rzecz Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nie ulega zmianie i od 1 stycznia 2016r. wyniesie odpowiednio:

348 zł za cały rok

174 zł za 6 miesięcy

 

Składka na rzecz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wynosi 142zł za cały rok (PŁATNA JEDNORAZOWO) i składają się na nią kwoty:

72 zł na Polską Izbę Inżynierów Budownictwa

70 zł na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Łączna wysokość składki wynosi 490 zł za cały 2016 rok.

Składki powinny być zapłacone co najmniej 15 dni przed końcem poprzedniego okresu ważności zaświadczenia.

Zachodniopomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 04/PR/2015 z dnia 29 stycznia 2015r.

zaprzestaje wydawania zaświadczeń w formie papierowej.

 

Zaświadczenia można generować z konta osobistego członka z Portalu PIIB pod adresem http://www.piib.org.pl/

Zaświadczenia będą wysyłane przez Biuro tylko członkom Izby, którzy nie dokonali aktywacji swojego konta i wystąpią z żądaniem o wygenerowanie zaświadczenia o członkowstwie.

 

 

Składka członkowska na rzecz Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nie ulega zmianie i od 1 stycznia 2015r. wyniesie odpowiednio:

348 zł za cały rok

174 zł za 6 miesięcy

 

Składka na rzecz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wynosi 142zł za cały rok (PŁATNA JEDNORAZOWO) i składają się na nią kwoty:

72 zł na Polską Izbę Inżynierów Budownictwa

70 zł na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

 

Łączna wysokość składki wynosi 490 zł za cały 2015 rok.

 

Składki powinny być zapłacone co najmniej 15 dni przed końcem poprzedniego okresu ważności zaświadczenia.

 

 

 
 
 
 
 
ZOIIB 2017