Image1\ Image3\ Image4\ Image5\
 


Szanowni Państwo

Wczoraj otrzymałam do zapoznania się z jego treścią, pismo GUNB znak DPR/INN/022/913/15 z dnia 26.06.2015 skierowane do wojewodów, a które załączam.

Wynika z niego, a także z lektury znowelizowanego ostatnio Prawa Budowlanego, że nie ma obowiązku wykonywania projektów budowlanych w zakresie instalacji, ani do obiektów wymagających pozwolenia na budowę, ani do tych, które wymagają zgłoszenia. Jedyne, co będzie należało do projektantów instalatorów, to kilka słów opisu instalacji wraz z podpisem.

Mam zatem kilka pytań z tym związanych:

- Jak ma wyglądać realizacja obiektu bez opracowanego projektu instalacyjnego? Bo Inwestor, skoro nie będzie musiał przedstawić projektów instalacyjnych dołączonych do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę albo zgłoszenia budowy, nie zleci jego wykonania z prostego powodu – nie będzie musiał za niego zapłacić...

- wykonawca instalacji, jakikolwiek, będzie wykonywał roboty instalacyjne wg własnego pomysłu, nie mówiąc już o doborze odpowiednich urządzeń bez poparcia ich doboru odpowiednimi obliczeniami...

- jak w tym względzie ma wyglądać kontrola obiektu pod względem zgodności wykonania z odpowiednimi warunkami technicznymi przed wydaniem decyzji o użytkowaniu obiektu, bez przedstawienia jakiejkolwiek dokumentacji technicznej?

- kto będzie odpowiadał za prawidłowość wykonania instalacji, dziś często skomplikowanych, zgodnie z odpowiednimi Warunkami technicznymi, skoro Wykonawca instalacji wykonuje je bez projektu lub za awarie lub katastrofy budowlane (np. niewłaściwy dobór kabli, czy przewodów)?

I wreszcie najważniejsze:

- Cała rzesza projektantów instalatorów z praktyką, często wieloletnią, pozostaje praktycznie bez pracy, pozwalającej na utrzymanie firmy projektowej, oraz na życie tylko na podstawowym poziomie

- Z czego będziemy ponosić opłaty utrzymania firmy, z czego mamy zapłacić ZUS, składki na Izbę, jak amortyzować sprzęt, opłacić czynsze za pracownię, itp.? Pozostaje tez zwolnienie pracowników...

- Większość z nas zainwestowała spore środki w sprzęt komputerowy, drukarki, plotery oraz programy komputerowe, często zaciągając kredyty na ten cel. Co mamy z tym zrobić, nie mając możliwości uzyskania dochodów, które pozwolą na pokrycie kosztów firmy i spłaty kredytów?

Oczekujemy od Izby, by przypatrzyła się temu problemowi, zanim większość z wyrzuconych poza nawias procesu budowlanego projektantów instalatorów, nie przekwalifikuje się, by w ogóle miała za co żyć i utrzymać rodziny. Potem , gdy decydenci się obudzą, może już nie być projektantów, którzy z konieczności musieli zmienić zawód, itp.

Nie mówimy już nawet o tym, że ustawa Prawo Budowlane powołując się na Rozporządzenie MI w sprawie warunków technicznych, jaki powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, nie precyzuje sposobu spełnienia tych warunków.... Kto w tej sytuacji zmusi Inwestora do opracowania projektów instalacyjnych, które nie są wymagane w żadnej fazie cyklu inwestycyjnego?

Z poważaniem

W imieniu środowiska kołobrzeskiego
Elżbieta Waszczuk
projektant instalacji elektrycznych
ZAP/IE/2502/01

 

Pismo GUNB

Szanowni Państwo w roku bieżącym Wydawnictwo Polskiej Izby inżynierów Budownictwa poza Katalogiem Inżyniera wyda cykl publikacji pod tytułem Vademecum.
Seria będzie składała się z pięciu publikacji i dotyczyła m.in. tematyki budownictwa mostowego, budownictwa energooszczędnego, renowacji budynku, wnętrz oraz akustyki.
Publikacja jest bezpłatna, zachęcamy do składania zamówień na wybrany tytuł.
W załączniku znajdują się informację dotyczącą ww. publikacji [ZAŁĄCZNIK].

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (www.piib.org.pl)  został uruchomiony serwis umożliwiający zweryfikowanie przynależności do Izby oraz posiadanie obowiązkowego ubezpieczenia OC w przeszłości tj. od 01 stycznia 2007 roku.

Aby skorzystać z serwisu należy postępować zgodnie z instrukcją

Szanowni Państwo Instytut Techniki Budowlanej przy udziale Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zwraca się z prośbą o udział w badaniu zagrożeń, awarii lub katastrof Budowlanych. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu badań w załączonym pliku (pobierz)

 

 

1.Uwagi ogólne

Usługi, zgodnie z prawem wspólnotowym, są to czynności, które mają charakter czasowy i transgraniczny i jednocześnie nie są objęte regulacjami dotyczącymi swobody przepływu kapitału, towarów i osób.

Czytaj więcej...

 
 
 
 
 
ZOIIB 2017