Image1\ Image3\ Image4\ Image5\
 

Szanowni Państwo,
 
Mamy przyjemność poinformować, licząc, iż zainteresuje to niektórych Waszych członków - że w dniach 26-27 października 2015 r., we Wrocławiu odbędzie się Seminarium p.t. „Jak stosować nowe narzędzia ochrony krajobrazu”, wiążące się z nieodległym wejściem w życie ustawy o zmianie niektórych ustaw, w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu.
Jesienne seminarium jest kontynuacją cyklu spotkań pt. „Problemy planistyczne”, poświęconych różnorodnym zagadnieniom gospodarki przestrzennej, zainaugurowanych w 2003 roku przez Zachodnią Okręgową Izbę Urbanistów z siedzibą we Wrocławiu, a po jej likwidacji organizowanych przez Stowarzyszenie Urbanistów ZOIU. Tym razem koncentrujemy się na problematyce jednej, ale bardzo specyficznej ustawy, którą nasi prelegenci będą omawiali z różnych, wartych rozpatrzenia punktów widzenia. Dla podkreślenia szczególnego charakteru tego Seminarium, organizujemy je przy wsparciu:
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu,
- Instytutu Rozwoju Terytorialnego, działającego w strukturach Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego,
- Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej,
- Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej.
Każdego dnia Seminarium przewidujemy po 3 bloki wystąpień, rozdzielone półgodzinnymi przerwami, w trakcie których serwowany będzie poczęstunek. W trakcie pierwszego dnia seminarium zostaną omówione przede wszystkim zagadnienia dotyczące reklam, a drugiego dnia poruszane będą tematy związane z narzędziami ochrony krajobrazu, w tym między innymi istotnych przy sytuowaniu elektrowni wiatrowych.
Mamy nadzieję, że i tym razem nasze Seminarium – jak dotychczas – stworzy okazję do pozyskania wielu informacji, niezbędnych profesjonalistom zajmującym się planowaniem przestrzennym, jak i specjalistom z innych branż, których dotyczą nowe przepisy. Przyjęta dla tego Seminarium międzybranżowa formuła, ułatwi wymianę poglądów. Służyć temu będą zarówno plenarne obrady, jak i kuluarowe rozmowy w trakcie przerw, a także podczas wieczornego spotkania w poniedziałek, tj. 26 października 2015 r.
Seminarium odbędzie się podobnie, jak poprzednie nasze seminaria, w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy przy ul. Kopernika 5.
Szczegółowe informacje zamieszczamy, w tym formularz zgłoszenia, na naszej stronie internetowej: www.suzoiu.pl.
Będziemy wdzięczni za poinformowanie Waszych członków o tym Seminarium
 
Z poważaniem
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Urbanistów ZOIU

Szanowni Państwo,

zapraszam do udziału w XVI Polsko-Niemieckiej Konferencji i podróży studyjnej "Architektura ryglowa - wspólne dziedzictwo ANTIKON 2015". Konferencja odbędzie się w Szczecinie 21-23.09.2015 r., a towarzysząca jej podroż studyjna na terenach Brandenburgii i Meklemburgii w Niemczech. Tematem wiodącym tegorocznego spotkania będzie:Strategia i praktyka w ochronie architektury ryglowej.

 

Podczas podróży studyjnej odwiedzimy obiekty w trakcie prac renowacyjnych i konserwatorskich (place budowy w Prelnzlau i Pasewalku) stąd, wejście na rusztowanie na dużej wysokości, podejmowane będzie przez Państwa na własną odpowiedzialność, potwierdzoną przez Państwa podpisem stosownego regulaminu.

 

Konferencja ANTIKON przyczynia się do rozpowszechnienia i ochrony wspólnego dziedzictwa po obu stronach granicy, szeroko popularyzuje wiedzę w sprawie prawidłowego przeprowadzania remontów, prac konserwatorskich i ochrony obiektów, promuje unikalny charakter dziedzictwa kulturowego architektury drewnianej i ryglowej zarówno w Niemczech jak i w Polsce. Podczas bogatej w treści podróży studyjnej uczestnicy mają niepowtarzalną okazję poznania niezwykłości odwiedzanych ziem, „ich bogactwa” i licznych zabytków.

 W załączeniu znajdą Państwo szczegółowy program konferencji oraz kartę zgłoszeniową do udziału w spotkaniu. Więcej szczegółów dotyczących tegorocznego spotkania znajdą Państwo na oficjalnej stronie: http://antikon.szczecin-expo.pl/

 

Przypominam, że ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń do udziału w konferencji mija 11.09.2015 r., jednak w razie wyczerpania limitu miejsc decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 

Z wyrazami szacunku

 

--

Agata Lewandowska

Dyrektor Biura Zarządu

SZCZECIN-EXPO Towarzystwo Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego

ul. Dworcowa 19/218; 70-206 Szczecin

tel. 607 925 999, 91 831 49 22, fax. 91 423 94 71

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Karta zgłoszeniowa

Program

Szanowni Państwo w roku bieżącym Wydawnictwo Polskiej Izby inżynierów Budownictwa poza Katalogiem Inżyniera wyda cykl publikacji pod tytułem Vademecum.
Seria będzie składała się z pięciu publikacji i dotyczyła m.in. tematyki budownictwa mostowego, budownictwa energooszczędnego, renowacji budynku, wnętrz oraz akustyki.
Publikacja jest bezpłatna, zachęcamy do składania zamówień na wybrany tytuł.
W załączniku znajdują się informację dotyczącą ww. publikacji [ZAŁĄCZNIK].

 

Szanowni Państwo

Wczoraj otrzymałam do zapoznania się z jego treścią, pismo GUNB znak DPR/INN/022/913/15 z dnia 26.06.2015 skierowane do wojewodów, a które załączam.

Wynika z niego, a także z lektury znowelizowanego ostatnio Prawa Budowlanego, że nie ma obowiązku wykonywania projektów budowlanych w zakresie instalacji, ani do obiektów wymagających pozwolenia na budowę, ani do tych, które wymagają zgłoszenia. Jedyne, co będzie należało do projektantów instalatorów, to kilka słów opisu instalacji wraz z podpisem.

Mam zatem kilka pytań z tym związanych:

- Jak ma wyglądać realizacja obiektu bez opracowanego projektu instalacyjnego? Bo Inwestor, skoro nie będzie musiał przedstawić projektów instalacyjnych dołączonych do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę albo zgłoszenia budowy, nie zleci jego wykonania z prostego powodu – nie będzie musiał za niego zapłacić...

- wykonawca instalacji, jakikolwiek, będzie wykonywał roboty instalacyjne wg własnego pomysłu, nie mówiąc już o doborze odpowiednich urządzeń bez poparcia ich doboru odpowiednimi obliczeniami...

- jak w tym względzie ma wyglądać kontrola obiektu pod względem zgodności wykonania z odpowiednimi warunkami technicznymi przed wydaniem decyzji o użytkowaniu obiektu, bez przedstawienia jakiejkolwiek dokumentacji technicznej?

- kto będzie odpowiadał za prawidłowość wykonania instalacji, dziś często skomplikowanych, zgodnie z odpowiednimi Warunkami technicznymi, skoro Wykonawca instalacji wykonuje je bez projektu lub za awarie lub katastrofy budowlane (np. niewłaściwy dobór kabli, czy przewodów)?

I wreszcie najważniejsze:

- Cała rzesza projektantów instalatorów z praktyką, często wieloletnią, pozostaje praktycznie bez pracy, pozwalającej na utrzymanie firmy projektowej, oraz na życie tylko na podstawowym poziomie

- Z czego będziemy ponosić opłaty utrzymania firmy, z czego mamy zapłacić ZUS, składki na Izbę, jak amortyzować sprzęt, opłacić czynsze za pracownię, itp.? Pozostaje tez zwolnienie pracowników...

- Większość z nas zainwestowała spore środki w sprzęt komputerowy, drukarki, plotery oraz programy komputerowe, często zaciągając kredyty na ten cel. Co mamy z tym zrobić, nie mając możliwości uzyskania dochodów, które pozwolą na pokrycie kosztów firmy i spłaty kredytów?

Oczekujemy od Izby, by przypatrzyła się temu problemowi, zanim większość z wyrzuconych poza nawias procesu budowlanego projektantów instalatorów, nie przekwalifikuje się, by w ogóle miała za co żyć i utrzymać rodziny. Potem , gdy decydenci się obudzą, może już nie być projektantów, którzy z konieczności musieli zmienić zawód, itp.

Nie mówimy już nawet o tym, że ustawa Prawo Budowlane powołując się na Rozporządzenie MI w sprawie warunków technicznych, jaki powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, nie precyzuje sposobu spełnienia tych warunków.... Kto w tej sytuacji zmusi Inwestora do opracowania projektów instalacyjnych, które nie są wymagane w żadnej fazie cyklu inwestycyjnego?

Z poważaniem

W imieniu środowiska kołobrzeskiego
Elżbieta Waszczuk
projektant instalacji elektrycznych
ZAP/IE/2502/01

 

Pismo GUNB

Szanowni Państwo Instytut Techniki Budowlanej przy udziale Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zwraca się z prośbą o udział w badaniu zagrożeń, awarii lub katastrof Budowlanych. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu badań w załączonym pliku (pobierz)

 

 

 
 
 
 
 
ZOIIB 2017