Image1\ Image3\ Image4\ Image5\
 


Przewodniczący Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer, został odznaczony przez Wicepremiera Janusza Piechocińskiego Odznaką Honorową za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej

Odznakę nadano prof. Zygmuntowi Meyerowi w sierpniu br., w uznaniu zasług poniesionych na rzecz rozwoju gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej. W imieniu premiera Janusza Piechocińskiego Uroczystego wręczenia odznaczenia dokonał Wojewoda Zachodniopomorski dr inż. Marek Tałasiewicz, w dniu 10. listopada br. w siedzibie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przy Wałach Chrobrego.

 

DSCI0445 4

Szanowni Państwo,

Tradycyjnie, jak co dwa lata zapraszamy na kolejną, tym razem jubileuszową

XX Konferencję Naukowo-Techniczną „KONTRA ‘2016” Trwałość budowli i ochrona przed korozją

 

 

Konferencja odbędzie się w Szczyrku w Centrum Kongresów i Rekreacji Orle Gniazdo w dniach 18-20 maja 2016 r. i poświęcona będzie problemom obejmującym:

 * odporność materiałów budowlanych na działanie agresywnych czynników zewnętrznych,

 * trwałość i ochrona przed korozją konstrukcji żelbetowych, stalowych, drewnianych i murowych,

 * trwałość nawierzchni drogowych i mostów,

 * modelowanie procesów degradacji materiałów i konstrukcji, badania laboratoryjne,

 * metody diagnostyki korozyjnej konstrukcji,

 * wyroby antykorozyjne, systemy naprawcze, technologie prac antykorozyjnych i metody napraw.

 

Konferencja KONTRA ‘2016 jest aktualnie jednym z większych w kraju spotkaniem przeznaczonym dla pracowników wyższych uczelni, rzeczoznawców, projektantów, nadzoru budowlanego, z długą tradycją i ugruntowaną pozycją na rynku konferencji w powyżej przedstawionej tematyce.
Organizowana jest przez Komitet Trwałości Budowli ZG PZITB z udziałem współorganizatorów (
Oddział PZITB w Gliwicach i Śląski Oddział SITPMB).

 

Materiały konferencyjne dostarczane uczestnikom Konferencji obejmują kilkadziesiąt artykułów wydrukowanych w majowych numerach 2016 wiodących czasopism będących patronami medialnymi Konferencji(„Cement wapnobeton”, „Ochrona przed korozją”, „Przegląd Budowlany”, „Izolacje”). W trakcie Konferencji zostaną wygłoszone i przedyskutowane referaty, których podstawą merytoryczną będą wydrukowane w czasopismach artykuły. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.pzitb.gliwice.pl/kontra w zakładce „KONTRA 2016” oraz w pliku PDF z Komunikatem nr 1

 

 

Z wyrazami szacunku

Prof. dr hab. inż. Adam Zybura

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Dr hab. inż. Mariusz Jaśniok

Dr inż. Ireneusz Jóźwiak

Wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego

 

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej GUNB-u w dniu 06.10.15 r. zostało zamieszczone stanowisko GINB w sprawie zamieszczania instalacji wewnętrznych, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 27 ustawy Prawo budowlane, w projekcie budowlanym budynku.

 

 Informacja

 
 
 
 
 
ZOIIB 2017