Image1\ Image3\ Image4\ Image5\
 


Okręgowa Izba kończy przygotowania do egzaminów na uprawnienia budowlane w sesji wiosennej  2016 roku. Została zamknięta lista osób, które 20. maja br. przystąpią do sesji egzaminacyjnej

                20. maja br., w szczecińskiej Kantynie Portowej, rozpoczną się egzaminy na uprawnienia budowlane w sesji wiosennej 2016 roku. Do sesji egzaminacyjnej przed Okręgową Komisją Kwalifikacyjną Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przystąpi w sumie 189 osób, z tego grona 117 osób złożyło w Izbie wnioski egzaminacyjne pierwszy raz. Egzamin pisemny zostanie przeprowadzony w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej (zakwalifikowanych 97 zdających), inżynieryjnej drogowej (23), inżynieryjnej mostowej (4), inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych (2), inżynieryjnej hydrotechnicznej (5), instalacyjnej telekomunikacyjnej (2), instalacyjnej sanitarnej (36), instalacyjnej elektrycznej (20). Również 20. maja br. odbędą się pierwsze egzaminy ustne, kolejne 21. i  28. maja oraz 4. czerwca br.

                                                                                                                                Przygotowała

                                                                                                                                Katarzyna Amon

Szanowni Państwo,

„Katalog Inżyniera" edycja 2015/2016 jest już dostępny w postaci e-wydania jako pdf, który można pobrać z naszej strony internetowej www.kataloginzyniera.pl.

 

pobierz-KI

 
 
 
 
 
ZOIIB 2017