Image1\ Image3\ Image4\ Image5\
 


Warszawa, dnia 25 października 2017 r.

 

KPR-0025-0109(2)/17

 

Szanowni Państwo
Przewodniczący OIIB
wszyscy

 

Przesyłam w załączeniu na prośbę Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji do zaopiniowania projekt Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Z uwagi na krótki termin zaopiniowania, uprzejmie prosimy o przesłanie swoich uwag do rozporządzenia do dnia 30 października br. na adres e-mailowy Krajowego Biura: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

 

Z poważaniem
Marek Walicki
Dyrektor Krajowego Biura PIIB

 

PS. Zgodnie z treścią pisma przewodniego Departamentu wskazane jest zasięgnięcie opinii w przedmiotowej sprawie u projektantów - członków Izby z różnych branż.

 

Szanowni Panowie Prezesi,

w związku z procedowaniem przez resort projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno – budowlanego, konieczne będzie wydanie nowego rozporządzenia regulującego zakres i formę projektu budowlanego. Głównym celem MIB jest sporządzenie aktu prawnego, który ureguluje w sposób kompleksowy elementy projektu podlegające weryfikacji na etapie udzielania pozwolenia na budowę oraz w sposób jednoznaczny i wystarczający przedstawią planowane zamierzenie inwestycyjne.

 

W załączeniu przesyłam wstępny projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego, z uprzejmą prośbą o zgłaszanie uwag do zaproponowanej wersji projektu do dnia 3 listopada 2017 r. oraz w miarę możliwości przekazania propozycji modyfikacji przepisów, które w Państwa ocenie takiej zmiany wymagają.

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie projektu rozporządzenia również do członków Izby, posiadających różne uprawnienia budowlane, celem uwzględnienia specyfiki projektowania obiektów liniowych oraz obiektów budowlanych innych niż budynki.

 

Proszę także, aby nie przekazywać tej wersji projektu do opinii publicznej, a jedynie wskazanym wyżej osobom oraz swoim bezpośrednim współpracownikom.

 

Z poważaniem

Błażej Korczak

 

Zastępca Dyrektora

Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji

 
 
 
 
 
ZOIIB 2017