Image1\ Image3\ Image4\ Image5\
 


15 stycznia br. w Lublanie odbyło się posiedzenie Europejskiej Rady Izb Inżynierów - European Council of Engineers Chambers. Było to pierwsze posiedzenie zarządu ECEC w kadencji 2016-2018, z prof. Zygmuntem Meyerem, reprezentującym w ECEC PIIB, w funkcji jej wiceprezydenta

Posiedzenie ECEC odbyło się 15 stycznia br. w Lublanie, w słoweńskiej siedzibie organizacji. Podczas obrad zajmowano się m.in.:

  • wytyczną Unii Europejskiej w sprawie kształcenia ustawicznego dla osób uprawiających wolne zawody, w tym inżynierów budownictwa z uprawnieniami
  • zmianami przygotowywanymi przez Unię Europejską w dyrektywie o zamówieniach publicznych
  • wynagrodzeniem w Unii Europejskiej osób uprawiających wolne zawody, w tym inżynierów budownictwa z uprawnieniami

Posiedzenie ECEC było pierwszym w kadencji 2016-2018, z prof. Zygmuntem Meyerem w funkcji jej wiceprezydenta. Przewodniczący ZOIIB objął to stanowisko 26.09.2015 roku, podczas odbywającego się w Rzymie 12 posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Europejskiej Rady Izb Inżynierów.

Przygotowała Katarzyna Amon

 

 
 
 
 
 
ZOIIB 2017